Personalia

0
939

Jannet van der Spek

De Lukaskerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk hebben een nieuwe predikant, Janne van der Spek. Van der Spek was dominee bij de Immanuelkerk in Groningen, waar ze ook voorzitter was van de oecumenische Gemeenschap van Kerken. Hiervoor werkte ze in andere gemeenten als predikant, theologisch onderzoeker en pastoraal werker. De intrededienst is op 29 september, 15 uur, in de Lutherse kerk.

Nico Riemersma

Nico Riemersma neemt afscheid als predikant van de Bosbeskapel. Hij gaat met emeritaat, na 28 jaar predikant in Den Haag te zijn geweest. De afscheidsdienst is op zondag 1 september, 10 uur, in de Bosbeskapel.

Thomas Vesterling

In de Deutsche Evangelische Gemeinde (Duitse kerk) staat vanaf 11 augustus de nieuwe predikant Thomas Vesterling op de kansel. Hij verhuist uit Weferlingen, een dorp in het noorden van Duitsland. Daar bedacht hij de ‘kinderpreken’. Vesterling (42) verbleef voor studie in Amsterdam en Lissabon. In de Verenigde Staten was hij vertegenwoordiger van de Deutsche Evangelische kerk van midden-Duitsland.