Cinekerk: ‘Selma’ (18/9)

Onder de noemer ‘Cinekerk’ vertoont de Martinuskerk in Voorburg films over levensbeschouwelijke onderwerpen, die stof tot nadenken en verdieping geven. Deze maand staat ‘Selma’ (2019) op het programma, over het leven van de Amerikaanse predikant en burgerrechtenactivist Martin Luther King. Hij organiseerde protestmarsen (onder andere naar het slaperige stadje Selma) om gelijke rechten voor kleurlingen te eisen.

Woe. 18 sept. 20 u. Martinuskerk (Maartenszaal), Oosteinde 56. Voorburg.