Kunsthistorica over Akathistos en Maria (29/10)

Wie is Maria? In de Bijbel wordt weinig verteld over de moeder van Jezus. Maar wanneer de kerk haar in de vijfde eeuw tot ‘Moeder Gods’ verheft, komt haar verering op gang en verschijnen er apocriefe boeken, legenden en liederen. Zo komt Maria’s leven in de Akathistos-hymne, een bekend gezang in de Oost-christelijke kerk, als een soort stripverhaal tot uitdrukking. Kunsthistorica Desirée Krikhaar schetst de levensloop van Maria, waarbij deze hymne leidraad is, en laat enkele Marialiederen horen.

Di. 29 okt. 14:30-15:15 u. Opgave: cps@p4ev.nl. Agneskerk, Beeklaan 188.