Was alles ideaal in het oude Egypte? (9/10)

Karel van Dam, emeritus hoogleraar biochemie, is zijn leven lang gefascineerd door het oude Egypte. Bewaard gebleven tempels, graven en papyri geven inzicht in de toen gangbare denkbeelden over leven, dood, en de rol van goden daarin. Maar, waarschuwt Van Dam: die Egyptenaren wilden met hun nalatenschap de toekomstige generaties doelbewust beïnvloeden met een ideaalbeeld. Van Dam vertelt over idealen en werkelijkheid in het Egypte van vroeger.

Woe. 9 okt. 20 u. € 5. Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955.