Afscheid van een burgemeester

0
402

Pauline Krikke heeft in oktober haar ontslag als burgemeester ingediend. Ze ontmoette de Haagse Gemeenschap van Kerken bij verschillende gelegenheden. Ad van der Helm blikt daar op terug.

Al snel na het aantreden van burgemeester Pauline Krikke in het voorjaar van 2017 heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) contact met haar gelegd. Dit contact is in de loop van haar ambtsperiode verder verdiept. De eerste ontmoeting vond plaats tijdens een presentatie van kerken en aan kerken gelieerde organisaties in de Grote Kerk. We hebben haar toen leren kennen als een geïnteresseerde bestuurder die de inzet van kerken herkende en de samenwerking op prijs stelde. De grote variatie van activiteiten heeft haar positief verrast. Ook na die bijeenkomst bezocht zij in de stad vaak actieve kerkleden.

Onveiligheid

Het contact werd verdiept tijdens een uitgebreid gesprek in de pastorie van de Sint Jacobus (Parkstraatkerk) over een aantal kwesties die we als kerken tegenkomen in de stad. Problemen rond armoede, radicalisering en jongeren werden op indringende wijze aan de orde gesteld. De burgemeester gaf aan dat ze behoefte had aan deze gesprekken, omdat ze langs deze kerkelijke kanalen informatie kon verwerven die ze niet langs andere wegen ontving. Sinds die tijd hebben we als leden van de HGK haar regelmatig bij gelegenheden in de stad ontmoet. Ze bracht kort na de aanslagen op kerken in Sri Lanka een bezoek aan enkele Haagse kerken. Tijdens de bijeenkomst met kerkenorganisatie STEK toonde zij zich een betrokken vrouw die zich oprecht interesseert voor haar christelijke burgers en ons vroeg naar mogelijke gevoelens van onveiligheid.

Roeping

Geloof is haar niet vreemd, maar haar persoonlijke keuze is een andere. De menselijke autonomie is haar dierbaar, zo gaf ze aan in een gesprek. Van een verdiepend gesprek over dit onderwerp is het niet meer gekomen. In het huidige theologisch-antropologische denken betekent geloof in God immers geen inperking van de menselijke autonomie. Integendeel: het bijbelse begrip ‘roeping’ houdt in dat de christen in vrijheid een antwoord geeft en op die manier de opdracht aanvaardt om deze wereld meer bewoonbaar en leefbaar te maken.

We hadden een vervolgafspraak met burgemeester Krikke gemaakt om opnieuw over een aantal kwesties van gedachten te wisselen. Helaas zal dat nu geen doorgang vinden.

De laatste ontmoeting met haar als burgemeester was tijdens de Prinsjesdagviering in de Grote Kerk, half september. Ze vertelde me dat ze onder de indruk was van het geheel en van de kracht van de boodschap die door jonge, religieuze mensen naar voren werd gebracht.

We wensen Pauline Krikke sterkte bij het afscheid nemen van deze mooie stad en de gemeenteraad wijsheid bij het oplossen van de bestuurlijke crisis waar onze stad zich in bevindt.

Ad van der Helm, voorzitter Haagse Gemeenschap van Kerken