Lessons and Carols

Het bijbelse verhaal van de zondeval, de belofte dat de Messias zou komen en de geboorte van Jezus: deze thema’s komen aan bod in de Engelse kerstavondtraditie van Festival of Lessons and Carols. Negen lezingen worden afgewisseld met koorliederen. Festival in de Sint-Paschalis Babylonkerk o.l.v. het koor Haarlem Voices.

Za. 7. 19:30 u. € 5. Wassenaarseweg 53.