Dringend beroep op politici: ‘Stop de hervatte nucleaire wapenwedloop’

0
555

De Haagse Gemeenschap van Kerken en oud-diplomaat Edy Korthals overhandigden woensdag een petitie aan het Ministerie van Buitenlandse zaken. Namens beiden sprak priester Ad van der Helm de plaatsvervangend voorzitter toe van de vaste Kamercommissie, Joël Voordewind. ‘Ik roep de Tweede Kamer op om de regering te vragen het VN-verdrag tegen kernwapens te tekenen opdat dit in 2020 van kracht kan worden.’ Donderdag houdt de Tweede Kamer een debat over deze kwestie.

In de petitie, die hier te lezen is, uit de groep van twintig Haagse kerken haar zorgen over de ontwikkelingen op kernwapengebied in Nederland en in de wereld. Bij het aanbieden van de petitie las Ad van der Helm de volgende verklaring voor.

‘(…) Deze petitie geeft uiting aan een grote zorg die veel breder in de samenleving gevoeld wordt. Op 14 november werden de grote gevaren, die ons bedreigen, wanneer een conflict uit de hand loopt, weer duidelijk gemaakt in een uitzending van tv-programma Zembla. Ook internationaal leeft sterk dit besef. Ik herinner u aan de toespraak van Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Japan, waarin hij zei: ”Met overtuiging zeg ik opnieuw dat het gebruik van kernwapens voor oorlogsdoeleinden vandaag meer dan ooit een misdaad is.” En: “Overtuigd als ik ben dat een wereld zonder nucleaire wapens mogelijk en noodzakelijk is, vraag ik de politici niet te vergeten, dat deze wapens ons niet kunnen beschermen tegen de huidige dreigingen op nationaal en internationaal veiligheidsniveau.”

“Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken.”

Vernietiging van de aarde

Deze woorden schreef de historicus Johan Huizinga in 1935 in zijn boek In de schaduwen van morgen. Deze woorden zijn in deze tijd nog even actueel en nog onheilspellender. Het voortbestaan van de mensheid staat op het spel wanneer wij niet in staat zijn kernbewapening terug te dringen en uiteindelijk geheel te verwijderen.

We leven nu in een tijd waarin internationale samenwerking door de grootmachten wordt afgebroken en waarin steeds meer landen de beschikking krijgen over kernwapens. Kernwapens die in kracht de vernietiging van de aarde kunnen bewerkstelligen.

Ik roep onze volksvertegenwoordigers op de urgentie van dit probleem in te zien en alles te doen wat in hun vermogen ligt om het gebruik van kernwapens tegen te gaan. Ik roep de Tweede Kamer op om de regering te vragen het VN-verdrag tegen kernwapens te tekenen opdat dit in 2020 van kracht kan worden. Laat uw stem horen en wend uw politieke invloed aan omwille van de wereld en de mensheid. Kernwapens moeten de wereld uit anders is er straks geen klimaat meer om voor te zorgen!

Ik overhandig U daarom deze petitie. Deze is ook naar de griffie gestuurd, zodat de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken hiervan kennis kunnen nemen. Gaarne zijn we bereid, als de gelegenheid daarvoor is, in te gaan op vragen of opmerkingen van uw kant. Dank u.’ Aldus de verklaring uitgesproken door Van der Helm. Hieronder een beeldfragment.

‘Geen afschrikking maar vertrouwen’

De Haagse Gemeenschap van Kerken bood de petitie aan met Edy Korthals. Korthals heeft naam gemaakt door in de jaren tachtig zijn baan als ambassadeur op te zeggen uit protest tegen het Nederlandse veiligheidsbeleid. Sindsdien raakte hij betrokken bij internationale organisaties en conferenties op het gebied van wereldvrede, gerechtigheid, duurzaamheid en interreligieuze samenwerking. Ook publiceerde hij boeken over de noodzaak van een nieuwe bezieling van Europa. Bij het overhandigen van de petitie riep hij op tot een andere manier van denken waar niet afschrikking de basis is van de internationale veiligheid, maar onderlinge relaties tussen de naties die gebaseerd zijn op vertrouwen.

Meer info: Oecumenedenhaag.nl

Achtergrond in Trouw: ‘Poetin waarschuwt de Amerikanen voor nieuwe wapenwedloop’