Petitie Haagse Gemeenschap van Kerken tegen wapenwedloop

0
383

De Haagse Gemeenschap van Kerken maakt zich zorgen over de ‘hernieuwde wapenwedloop’ van de afgelopen tijd. Zij roept politici op om dit proces te doorbreken.

Terecht zijn jonge generaties in onze tijd bezorgd over de bedreiging van het leefklimaat op aarde. Zij willen een leefbare wereld en willen die kunnen doorgeven. Dit geeft reden tot hoop. Maar wordt voldoende beseft dat alle leven op onze planeet in één klap vernietigd kan worden door het gigantische en nog toenemende vernietigingspotentieel dat wij wereldwijd hebben opgebouwd?

Wij zijn diep verontrust over de beëindiging van de wapenbeheersingsakkoorden door de leiders van de wereldmachten, alsmede over de voorgenomen investering van miljarden in de ontwikkeling van nieuwe wapensystemen. Deze miljarden kunnen daardoor niet besteed worden aan de grote problemen waarmee de wereld nu wordt geconfronteerd, zoals de klimaatverandering en de armoede. De ontwikkeling van nieuwe dodelijke wapensystemen vormt een bedreiging voor de wereldvrede en kan het einde van de mensheid betekenen.

Risico

De beheersbaarheid van dit enorme vernietigingspotentieel staat onder druk. Hier is sprake van een onaanvaardbaar risico. Gezien de sterk toegenomen complexiteit van de zogenaamde communication, control and command-systemen is het een gevaarlijke illusie dat menselijk en technologisch falen is uitgesloten. De situatie is de laatste decennia verergerd door de vervaging van de grens tussen conventionele wapens en kernwapens en door de ontwikkeling van gedigitaliseerde netwerken en communicatiesystemen, cyber warfare en wapensystemen in de ruimte.

De opzegging van wapenbeheersingsakkoorden door de nucleaire supermogendheden leidt tot hervatting van de wapenwedloop, inclusief het nucleair wapenarsenaal: alleen al in die sector leiden vergaande plannen tot een investering van 1 triljoen dollar wereldwijd in de komende tien jaar. Dit is een hoogst verontrustende ontwikkeling.

In vrede

Wij vragen de Nederlandse politici om in actie te komen met een oproep aan de wereldleiders om het voorbeeld te volgen van hun voorgangers, die indertijd moedige stappen gezet hebben om tot vermindering van de aantallen kernwapens te komen. Wij beseffen dat er nu meer landen beschikken over massavernietigingswapens dan in de tijd dat er succesvolle stappen gezet zijn in de wapenbeheersing en dat daardoor de opgave om tot afspraken te komen moeilijk zal zijn. De risico’s dat conflicten ontstaan die niet in de hand gehouden kunnen worden, zijn echter eveneens aanzienlijk groter geworden. Het is van cruciaal belang dat de wereldleiders zich inzetten om de hernieuwde wapenwedloop te stoppen.

Juist hierom doen wij op u een dringend beroep om u met kracht in te zetten om de nieuwe wapenwedloop te stoppen, zodat wij en onze nakomelingen in vrede kunnen leven. Dit imperatief is: stop de wapenwedloop!

De Haagse Gemeenschap van Kerken