Haagse kerken nemen voorzorgsmaatregelen coronavirus

0
445

Op donderdag 12 maart heeft het kabinet vanwege de verspreiding van het coronavirus maatregelen afgekondigd voor het openbare leven. Protestantse en katholieke kerken in Den Haag geven daar gehoor aan. Alle kerken adviseren om, voorafgaand aan het deelnemen aan een kerkdienst of andere activiteit, eerst de website van de kerk te raadplegen. Thuisblijvers kunnen kerkdiensten via kerkomroep.nl volgen.

Blijf via kerkindenhaag.nl op de hoogte van de ontwikkelingen.

Protestantse kerken

In kerken van de Protestantse Kerk Den Haag gelden tot 1 april de volgende maatregelen.

1. Kerkdiensten met meer dan honderd personen gaan niet door. Bij kerkdiensten die door een kleiner aantal bezocht worden, beslist de wijkkerk dat zelf.

2. In kerkdiensten en andere vieringen wordt fysiek contact en directe nabijheid vermeden, zoals de symbolische handdruk met een predikant voor aanvang van de dienst, een vredesgroet, of het doorgeven van collectezakken.

3. Voor wat betreft crèche, kindernevendienst en jeugdactiviteiten wordt aangeraden de richtlijnen te volgen die gelden voor kinderdagverblijven en basisscholen. Voor tienerkerk en tieneractiviteiten geldt de richtlijn voor middelbare scholen. 

4. Ontmoetingsactiviteiten zoals buurtkoffies en buurtmaaltijden bij Stek, Stichting voor Stad en kerk, zijn afgelast. De Voedselbank blijft doorgaan. 

5. Activiteiten van de wijkgemeenten worden mogelijk afgelast. Het gaat bijvoorbeeld om maaltijden, inloopontmoetingen, lezingen en concerten. Raadpleeg de website van de te bezoeken kerk.

6. Personen die verschijnselen hebben van verkoudheid, niesen, hoesten of koorts wordt gevraagd niet aan kerkelijke activiteiten deel te nemen. 

De Protestantse Kerk Den Haag meldt: ‘De kracht van de kerk ligt in persoonlijke ontmoetingen en onderlinge aandacht. Het vraagt zorgzaamheid en creativiteit om hieraan in de komende weken uitdrukking te geven wanneer veel van de gebruikelijke contactmomenten een andere vorm moeten krijgen. We bidden voor iedereen die met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen te maken heeft: voor mensen in de gezondheidszorg en in maatschappelijke functies, voor zieken, voor iedereen die in het dagelijks functioneren beperkt is, voor eenzamen en voor iedereen die vervuld is van angst en zorg. We dragen elkaar ook in deze tijd.’

Katholieke kerken

De Nederlandse bisschoppen zijn met een aantal maatregelen gekomen die tot 31 maart van kracht zijn en door de Haagse katholieke kerken worden overgenomen.

1. Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.

2. Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.

3. Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.

4. De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.