Paastientje van kerken voor klanten Voedselbank Haaglanden

0
273

Klanten van de Voedselbank in de regio Haaglanden, krijgen een paascadeautje van de protestantse kerken en de katholieke parochies in Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer.


Het Paastientje is een welkome aanvulling op de vijftien euro die klanten van de Voedselbank al van de Gemeenten ontvangen. Het cadeautje wordt ‘enorm gewaardeerd’, zo zegt Henk Baars, vice-voorzitter van de Voedselbank Haaglanden. ‘Het Voedselbank-bestuur bedankt namens haar klanten de kerken voor dit fantastische initiatief.’

De extra bonnen worden via de uitgiftepunten van de voedselbank uitgedeeld. Op Witte Donderdag en de week daarop op donderdag 16 april nog eens voor alleen Den Haag en Rijswijk. De diaconieën van de Protestantse kerken en de R.K Parochieel Charitatieve Instellingen (PCI’s) betalen de extra bon.

De gevers die in de schijnwerpers gezet worden, zijn: Protestantse Diaconie van Den Haag  en Rijswijk,  PCI H. Bonifatius,  PCI H. Nicolaas, PCI H. Maria Sterre ter Zee, PCI Parochie De vier Evangelisten en twee rooms-katholieke Fondsen.