Alle kerkvieringen in de paasweek

0
588

Was het coronavirus niet uitgebroken, dan hadden de kerken hun deuren graag voor u open gelaten. Voor vieringen in de Goede Week, voor het aansteken van kaarsjes doordeweeks, het bijstaan van kwetsbare Hagenaars, enzovoorts. Klik op ‘kerkdiensten in april’, en u krijgt een overzicht te zien van de kerken die – in normale tijden – geopend zouden zijn. Wat een grote en diverse hoeveelheid! Helaas zijn de meeste kerken gesloten.

Aangezien u misschien of waarschijnlijk niet naar een kerk kan gaan, komt de kerk naar u. Nee, sterker, ze stellen zich met tientallen tegelijk op voor het digitale scherm van uw smartphone of computer. Veel kerken zenden hun vieringen en andere liturgische momenten uit via hun eigen digitale kanalen (website, sociale media, Youtube…) en via kerkomroep.nl. De websites van alle kerken staan hier.

Drie dagen voor Pasen

Het paastriduüm omvat de periode tussen de avondmis van Witte Donderdag tot en met de vespers van Paaszondag. In deze periode wordt stilgestaan bij het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus. Tal van Haagse kerken houden die dagen vieringen met eeuwenoude rituelen. Sommige kerken zenden hun vieringen dit jaar online uit. Raadpleeg bovengenoemde websites.

Witte Donderdag – 9 april

De naam van deze dag verwijst naar de traditie in katholieke en sommige protestantse kerken om kruisen en andere beelden met een wit kleed te bedekken. Witte Donderdag is een dag van intimiteit: het kleine groepje leerlingen rondom Jezus neemt afscheid van hem zonder dat zij zich dat daadwerkelijk realiseren. Jezus deelt brood en wijn in zijn vriendenkring (instelling van het avondmaal): het blijkt een verwijzing naar zijn dood die aanstaande is. Daarnaast wast hij de leerlingen de voeten, een gebaar van vriendschap en dienstbaarheid. In sommige kerken wassen kerkleiders de voeten van kerkgangers. De liturgie eindigt met stilte en kaalheid: een leeg altaar, zonder kaarsen, geen orgelspel. Een verwijzing naar de verwarring van de leerlingen na hun laatste avondmaal. Jezus blijft eenzaam achter totdat hij gearresteerd wordt.

Goede Vrijdag – 10 april

Op vrijdag staat het gesprek tussen Pilatus en Jezus centraal: de passie volgens Johannes wordt gelezen, waaruit blijkt dat Jezus het lijden niet uit de weg gaat, maar met beide handen aanneemt. De mensen in Jeruzalem zijn teleurgesteld omdat wonderen uitblijven: men kiest liever voor het bevrijden van Barabbas. Op Goede Vrijdag wordt het kruis geëerd, soms met bloemen versierd. De toevoeging ‘Goede’ verwijst naar de opoffering van Jezus ter verzoening van de zonden.

Stille Zaterdag – 11 april

Stille Zaterdag is een dag van gedenken en stilte, van vasten en soberheid. Het is de dag voor Pasen en de laatste dag van de vastentijd. ‘Stille’ verwijst naar de traditie om de klokken tot aan de paaswake niet te luiden. Bij de paaswake op de late zaterdagavond, wordt de ‘paaskaars’, het licht als teken voor Christus, feestelijk binnengedragen en bejubeld. Het staat symbool voor de opstanding. De viering gaat gepaard met een groot aantal symbolische handelingen.