Haags Juynboll-fonds steunt theologiestudenten in Indonesië

0
375

Een Haagse stichting steunt tien jonge Indonesiërs, die op het eiland Soemba theologie studeren.

Een groep Indonesische studenten kan haar studie theologie betalen mede dankzij een gift van een Haags fonds, dat lange tijd in de luwte heeft geopereerd. Het is het Juynboll-fonds, dat bestuurd wordt door twee gepensioneerde Haagse predikanten, Jacob Korf en Nico Riemersma, plus twee leden van de Haagse protestantse gemeente, Helga Vermaas en Maarten van der Schaft. Het fonds dateert uit de negentiende eeuw. De stichter, de weduwe Juynboll-Deel, had aanvankelijk alleen hervormde studenten uit eigen land op het oog, ‘die de ware leer van Jezus Christus wilden bevorderen’.

De doelstelling is inmiddels verbreed. Ook buitenlandse studenten komen nu in aanmerking, zoals op Soemba gebeurt. Tien armlastige theologiestudenten, van wie de helft vrouwen, worden voorlopig voor twee jaar gesteund met een studiebeurs.

Het contact kwam tot stand via de werkgroep Soemba-Nederland, waarvan nazaten van Nederlandse zendelingen op Soemba deel uitmaken, onder leiding van ds. Burret Olde, PKN predikant in algemene dienst. Onder de zendingspioniers nam ds. Douwe K.Wielenga (1880-1942) een bijzondere plaats in. Uitgezonden in 1904 door de toenmalige gereformeerde kerken van Groningen, Drenthe en Overijssel die Soemba als werkterrein hadden, koos Wielenga zijn eigen aanpak. Hij wilde eerst de taal en de gebruiken van de locale bevolking leren kennen alvorens evangelisch aan het werk te gaan. De bouw van een polikliniek bevorderde ook de contacten.  Zijn bevindingen legde hij vast in het boek Zending op Soemba. Het bevat zoveel gevarieerde informatie, ook over talen, gebruiken, cultuur, flora en fauna, godsdiensten en economie, dat het nog steeds ook voor toeristen een nuttige vraagbaak is.

Mede dankzij steun van het Juynboll-fonds is het nu ook in het Indonesisch vertaald. Voor liefhebbers van de Indonesische kerkgeschiedenis is het een onmisbare bron. Soemba, waar twee miljoen mensen wonen, is overwegend protestants christelijk en telt meer dan driehonderd kerken.

Leden van de werkgroep hebben eind vorig jaar Soemba bezocht, toen de inmiddels honderd jaar oude Indonesische kerk, de Gereja Kristen Indonesia, haar synodevergadering hield met achtduizend bezoekers. Het vertaalde boek van Wielenga werd overhandigd aan de kerk van Soemba.

Maarten van der Schaft, penningmeester Juynboll Fonds

Contact met het secretariaat: Helga Vermaas, helgavermaas@ziggo.nl