Kerk en leger geven kleur aan de buurt

0
995

In coronatijd wil de KLEUR-kerk (Valkenboskwartier) ‘naar het gevaar toe’ bewegen. Buurtpastor Marcel van Dam vertelt hoe.

Het is in deze periode een kunst om trouw te zijn aan je missie als kerk. Dat geldt ook voor ‘onze’ KLEUR-buurtkerk, gelegen in het Valkenboskwartier (Copernicuslaan 4a). Ondanks dat we noodgedwongen reguliere activiteiten hebben moeten staken, willen we toch zinvol bezig blijven. Op dit moment geven we wekelijks 80 maaltijden weg aan hoofdzakelijk kwetsbare ouderen. Dit omdat ze nu zelf niet snel uit huis gaan om eten te kopen. Afgelopen week verspreidden we zelfs 180 maaltijden.

Ook huishoudpakketten en boodschap-pakketten geven we weg. We merken dat veel ouderen moeite hebben met de quarantaine, vooral vanwege hun eenzaamheid. Daarom is het eten werkelijk een kleurrijk lichtpuntje en tegelijkertijd een mooie aanleiding om even een babbeltje te maken – wel op die 1,5 meter natuurlijk.

Vertrouwen

Klaar om rond te brengen: boodschaptasjes in de Kleur-kerk.

Het is gaaf om te zien dat we de afgelopen 4,5 met veel liefde een uitgebreid netwerk in de buurt hebben opgebouwd. We willen present zijn, hierdoor leert de buurt ons kennen. We doen het werk met 12-15 vrijwilligers en steeds meer mensen haken daar bij aan. De warme samenwerking met de stichting Achterban werkt is een geschenk uit de hemel. Afgelopen week stond zelfs het leger op onze stoep om te helpen bij het verstrekken en rondbrengen van maaltijden. Door het vertrouwen dat ontstaat zien we dat God werkt. In het Avontuur word je steeds verrast.

Veiligheid of avontuur?

Vaak is het verhaal van de eerste christenen in Rome door mijn hoofd gegaan. In Rome brak de pest uit. Iedereen vluchtte weg, maar de christenen bewogen juist naar het gevaar toe en hielpen. Dit doen wij ook: niet naïef, maar met de nodige wijsheid. Is dat je eigen veiligheid en/of zekerheid, of een groter Avontuur? Ik vind inspiratie in het boek Als God gebeurt van Antoon Arens:

‘Hij kwam ons Gods shalom schenken, delend in al onze pijn. Welnu, zo leert Augustinus, met Jezus’ verrijzenis kwam geen einde aan zijn zelfgave en deelname aan ons menselijk bestaan. Wel integendeel, van dan af werd alle lijden zijn lijden. In de zieke, de arme en de verschopte lijdt Hij met de lijdenden. Christus is één, werkelijk één met allen voor wie het leven te zwaar om te dragen is… We geven handen en voeten aan de Liefde van Hem die is afgedaald om leven te schenken en te herstellen wat gebroken is. Het is belangrijk dat we niet vergeten dat dit dienstwerk in het hart staat van de roeping van de kerk.’

De Kleur-kerk brengt pakketjes rond in het Valkenboskwartier.

We leven in een schaduwland. De naam van onze kerk, KLEUR, wil daar tegenwicht aan bieden. Christus kleurt ons hart, wij kleuren elkaar en samen kleuren we de buurt. We willen kleur geven aan de wijk door er hoopvolle plekken van vertrouwen en liefde van te maken.

Tekst: Marcel van Dam, pionier van en (buurt)pastor bij de KLEUR-kerk.

Achter de corona-cijfers van het aantal overleden, besmette of genezen mensen, gaan verdriet, verwarring en soms vreugde schuil. Het is een tijd van hoop en wanhoop. Kerk in Den Haag bericht daarover. Wie wil, kan meeleven, actie ondernemen of gewoon iemand een hart onder de riem steken. Tekenen van solidariteit.