Jongeren bestrijden crisis met brood en Franse bloemen

0
343

Uit verveling dan maar een game-marathon houden in coronatijd? Jongeren uit Den Haag-Zuid steken liever hun handen uit de mouwen. Vanuit de rooms-katholieke kerken bundelen ze hun krachten om buurtgenoten een glimlach te bezorgen.

‘Nu we veel binnen moeten zitten is het belangrijk dat er af en toe mensen zijn die aan je denken. De jongeren van rooms-katholieke parochie De Vier Evangelisten hebben dat goed begrepen.’ Aldus Gerard van Dijk, parochiaan.

‘Bij de Pastoor van Ars-gemeenschap (Kijkduin) bezorgden zij aan de oudere en zieke parochianen een palmtakje, een paaskaarsje en een tekening. Bij de gemeenschap van Maria van Eik en Duinen (Loosduinen) hebben kinderen een zelfgemaakte kaart gestuurd aan een bewoner in het Woonzorgpark Loosduinen. Zo laten zij deze mensen, die nu van de buitenwereld geïsoleerd zijn, weten dat er aan hen gedacht wordt.’

Tientallen Franse geraniums, een gift van een kweker uit het Westland aan de Haagse Gemeenschap van Kerken.

‘De rooms-katholieke jongerengroep van deze parochie, Inside Out, heeft tasjes met Franse geraniums, een zakje paaseitjes, kaarsjes, paas- en gebedskaarten verzorgd voor parochianen die het in deze tijd extra moeilijk hebben. Met volgeladen fietsen gingen ze op pad. Ook de vrijwilligers van ‘De Luifel’ hebben aan deze actie meegedaan.’

Veertig broden

‘In deze tijd van de coronacrisis blijft ook de parochiële noodhulp zich inspannen om de in armoede levende bewoners en gezinnen binnen de grenzen van de parochie bij te staan, zo goed als mogelijk. Op de dinsdagen is de noodhulp gesloten, maar aan gezinnen waarvan bekend is dat ze het ‘zwaar te verduren’ hebben, wordt bijzondere aandacht gegeven. Zo worden voor hen houdbare levensmiddelen ingezameld bij de kerkopenstelling en maken vrijwilligers daar pakketjes van, die later in de week worden bezorgd.’

‘Op Witte Donderdag – toeval of niet – kwam uit onverwachte hoek het verzoek om een goede bestemming te vinden voor broden die bij een organisatie elders in de stad waren overgebleven. Vrijwilligers van de noodhulp hebben op Stille Zaterdag veertig broden opgehaald en deze onder arme gezinnen verdeeld.’

‘Ook al vinden de vieringen slechts online plaats, zonder kerkgangers, het werk van de parochie en van de jongeren gaat gewoon door. Voor deelname aan de onlinevieringen, klik hier.’

Tekst: Gerard van Dijk. Foto’s: Jos van Adrichem.

Op de fiets en huppakee, mensen blij maken die het moeilijker hebben.