Corona verergert armoede-problemen Moerwijk

0
494
Moerwijkers maken de tuin bij 'Geloven in Moerwijk' klaar voor een nieuwe lente.

Achter de corona-cijfers van het aantal overleden, besmette of genezen mensen, gaat verdriet, verwarring en soms vreugde schuil. Kerk in Den Haag bericht daarover met twee doelen: solidariteit mogelijk maken in de vorm van medeleven of ook actie. Vandaag: armoede in Moerwijk.

Bettelies Westerbeek, woonachtig en werkzaam in Moerwijk, maakt zich zorgen over de toenemende armoede in die wijk. Het coronavirus vergroot de bestaande problemen. Ze zoekt steun.

Bettelies Westerbeek is namens de pionierskerk ‘Geloven in Moerwijk’ buurtpastor in die wijk. Zij twitterde: ‘Het is zover, mijn adrenaline is op, vanaf vrijdag op volle toeren, nu komt het allemaal binnen. De eenzaamheid, de angst, de stress van de mensen die ik spreek, de armoede hier die nu nog problematischer wordt. En we kunnen niet weg. Dit is het nu.’ Op Facebook deelde ze: ‘Het valt me soms zwaar het lijden dat ik deze dagen tegenkom in Moerwijk los te laten. Daarom vandaag […] dit gebed met de vraag of God zich wil ontfermen over deze kleine buurt die nu heel mijn wereld is.

Heer ontferm u over Moerwijk

Ontferm u over onze buren die ten prooi vallen
aan hun psychoses, angsten, depressies en verslavingen,
nu alle structuur is weggevallen
en de wereld een bedreiging is.

Heer ontferm u over onze portieken
waar we dicht op elkaar leven, alles van elkaar horen en
waar het moeilijk is rust te vinden en de vrede te bewaren.

Heer ontferm u over iedereen hier die honger heeft,
omdat de boodschappen te duur geworden zijn,
en zwart werk door niemand wordt gecompenseerd.

Heer ontferm u over al die mensen met luchtwegenproblemen.
Het zijn er zoveel in onze buurt, dat het virus geen vat op hen krijgt, dat ze gezond mogen blijven.

Heer ontferm u over alle kinderen wiens ouders de taal niet spreken,

die niet geholpen worden bij hun schoolwerk.
De gezinnen die geen internet kunnen betalen
om bij de les te blijven.

Ontferm u over alleenstaande vaders en moeders,
die zo hun best doen maar met de handen in het haar zitten
en de zorg voor hun kinderen met niemand kunnen delen.

Heer ontferm u over mensen die zo dom zijn om toch samen te scholen.

We zien ze op het Heeswijkplein,
de Jan Luykenlaan en het Zuiderpark.
Dat ze tot inkeer mogen komen en binnen blijven.

Heer ontferm u over iedereen die ziek is,
nog ziek gaat worden, mensen die zullen sterven
of bang zijn om dood te gaan.

Heer ontferm u over ons.’

Steun

Ruim honderd mensen stuurden Westerbeek een digitaal hartje, duimpje omhoog, of gewoon alle goeds. Westerbeek op Twitter: ‘Dank lieve mensen voor jullie bemoedigende woorden, de dag begonnen met een paar mooie liedjes heel hard onder de douche mee te zingen, een kaars aan te steken en mezelf vanavond een vrije avond te verplichten.’ De pionierskerk zamelt geld in voor Moerwijkers in nood. Doneren kan via: bunq.me/CoronahulpGiM of bankrekeningnummer NL 82 BUNQ 2042 5094 50 t.n.v. stichting Pionieren in Moerwijk o.v.v. Donatie coronahulp Moerwijk. Ook giften als handzeep en houdbare levensmiddelen zijn welkom. Info: geloveninmoerwijk.nl.