Migranten- en internationale kerken in zwaar weer

0
420
Mozaïek in de Broodvermenigvuldigingskerk in Tabgha, Israël. Naar verluidt voedde Jezus hier vijfduizend toehoorders met vijf broden en twee vissen.

Den Haag kent ruim honderd internationale en migrantenkerken. De coronacrisis drukt zwaar op de geloofsgemeenschappen en hun individuele leden, financieel maar ook mentaal. Stichting Stek en Mara, verenigd onder projectnaam HUB: Geloof in Den Haag, bieden en zoeken dringend ondersteuning.

Ook de internationale en migrantenkerken waren maandenlang dicht. De meeste van deze geloofsgemeenschappen zijn jong en hebben daardoor nauwelijks reserves kunnen opbouwen, zoals de traditionele kerken dat in het verleden gedaan hebben. Daarbij komt dat de collecte-inkomsten flink gedaald zijn. Niet alleen omdat er geen vieringen waren, maar ook omdat veel leden veel kwetsbaarheid ervaren. Er zijn zorgen over gezondheid, toegenomen werkloosheid, oplopende schulden, achterstanden in het onderwijs, uitsluiting op de arbeidsmarkt en gebrek aan verblijfspapieren.

De kerken krijgen ondersteuning van twee stichtingen, Mara (van oudsher katholiek) en Stek (uitvoeringsorganisatie van de protestantse diaconie). Zij proberen sinds een paar jaar in de Haagse regio een netwerk van die kerken te creëren, dat de naam ‘HUB: Geloof in Den Haag’ heeft gekregen (het Engelse HUB staat voor knooppunt of netwerk). Pastors van de verschillende geloofsgemeenschappen wisselen met elkaar uit wat er speelt en waar ondersteuning nodig is. Andrea van Dijk, coördinator van het project, bespreekt de bevindingen en hulpvragen met maatschappelijke organisaties, kerken, fondsen en de gemeente. Daarnaast zijn er regelmatig terugkerende bijeenkomsten over opvoeding, psychische gezondheid, en financiële hulpverlening voor pastors. Dat zijn ontmoetingen tussen kerkgangers van over de hele wereld, bedoeld om te bouwen op elkaars kennis en ervaringen, maar ook om de altijd welkome en in Nederland geboren gelovigen inzicht in het sociale en geloofsleven te geven.

Zingen met mondkapje

Vanaf maart vonden deze ontmoetingen online plaats. Tientallen kerkleiders en andere betrokkenen wisselden ervaringen en tips uit over digitaal collecteren, het online uitzenden van diensten en over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de gemeenschap. Hoe is het om te zingen met een mondkapje? Waar kun je kant-en-klare pakketjes voor het Avondmaal bestellen? Welke mentale gezondheidsklachten schreeuwen om aandacht? Deelnemers spraken open over depressieve gevoelens, geloof en vertrouwen in deze onzekere tijd.

Nu de gemeenschappen weer samenkomen, is de impact van de crisis nijpender dan ooit. De kerkgangers zijn gewend om zich met hun hulpvragen op de internationale pastors te richten, en niet of nauwelijks op gemeentelijke instanties of welzijnsorganisaties.

HUB probeert de sociale positie van internationale en migrantenkerken te versterken. Hiervoor is de samenwerking met traditionele kerken, organisaties en de gemeente hard nodig. HUB is partner van het coronanoodfonds ‘Samen Kerk = Samen Sterk’ (steunkerken.nu), waar zes Haagse kerken een beroep op moesten doen. Dankzij giften kunnen zij de huur of hypotheek van hun kerkgebouw blijven betalen, en raken zij hun gebouwen voor de samenkomsten niet kwijt. Dat samenkomen is belangrijk. Samen vind je troost, samen sta je sterker. Meer info over HUB is verkrijgbaar via hub-denhaag.nl en Andrea van Dijk, andrea@maraprojecten.nl.