Vacature Duinzichtkerk: kerkelijk werker

0
1590

De Duinzichtkerk in Den Haag zoekt een kerkelijk werker (0,5 FTE) voor versterking van het pastorale werk onder ouderen.

De Haagse Duinzichtkerk, wijkgemeente Benoordenhout-Archipel, hecht behalve aan bezinning en inspiratie voor alle generaties sterk aan het ouderenpastoraat. Hieraan wordt invulling gegeven door onze predikant Ad van Nieuwpoort in samenwerking met ouderlingen en het Team Meeleven. Ter ondersteuning van onze predikant en ouderlingen is de Duinzichtkerk op zoek naar een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat. Uw opdracht luidt als volgt;

 • het bieden van pastorale zorg en crisispastoraat aan de ouderen (75-plus) thuis en in de tehuizen en zorgcentra;
 • het leiden van rouwdiensten en mogelijk voorgaan in de aanwezige tehuizen en zorgcentra in de wijk Benoordenhout-Archipel;
 • een aantal keer per jaar een aandeel hebben in de vieringen, in samenwerking en overleg met de predikant;
 • deelname aan voor het werk relevante overlegstructuren in overleg met de ouderlingen en de predikant.

Wie bent u en wat verwachten we van u?

U bent een betrokken, gedreven en pro-actieve kerkelijke werker aan wie de kerkenraad de pastorale zorg voor ouderen mede kan toevertrouwen. Een professional met diepgang. We zoeken iemand die:

 • een bewogen en sociaal hart heeft voor een ieder; affiniteit met ouderenpastoraat
 • realistisch  en optimistisch in het leven staat en zich goed kan verplaatsen in anderen;
 • zelfstandig kan werken en een flexibele instelling heeft;
 • meedenken met nieuwe vormen van (ouderen)pastoraat en hieraan zelf uitvoering geven
 • ervaring heeft met veranderingsprocessen en het toerusten van vrijwilligers.
 • over goede communicatieve vaardigheden beschikt en bereid is constructief samen te werken met de predikant, ambtsdragers en andere betrokken vrijwilligers;
 • verzorgen van publicaties in het maandblad van de kerk
 • staat ingeschreven (of bereid is zich in te schrijven) in het register van kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland;
 • zich betrokken weet bij en actief deelneemt aan onze kerkelijke gemeente;
 • bij voorkeur woonachtig in Den Haag en omstreken.

Wat is uw opleiding en ervaring?

 • u heeft minimaal een door de PKN erkende HBO-opleiding theologie voltooid;
 • u heeft affiniteit en ervaring met ouderenpastoraat waaronder crisispastoraat;
 • u staat open voor nieuwe ideeën over (ouderen)pastoraat in de toekomst.

Wat wij bieden?

 • een actieve en betrokken gemeente en actief pastoraal team om mee samen te werken.
 • een dienstverband van 0,5 FTE (maximaal 20 uur per week).
 • een aanstelling voor een jaar met uitzicht op verlenging voor onbepaalde tijd.
 • salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

Wie zijn wij?

De Duinzichtkerk is al meer dan tachtig jaar een vertrouwd adres in het groene Benoordenhout In Den Haag. Zo willen wij een plek zijn van inspiratie en ontmoeting, op zoek naar oude en nieuwe manieren van geloven. Voor iedereen die een gastvrij huis zoekt en met een open blik zich wil verdiepen in de belangrijke dingen van het leven.

Is er een match?

Als u denkt dat er een match is, stuur dan uw CV en motivatiebrief voor 30 oktober 2020 naar Gerrit van Straalen, emailadres: straalg@kpnmail.nl. Meer informatie over onze gemeente vindt u op onze website www.duinzichtkerk.nl. Voor aanvullende vragen over de procedure kunt u terecht bij Jan Willem Thijs, emailadres: jwt@kpnmail.nl. Voor aanvullende vragen over de vacature kunt u contact opnemen met ds. Ad van Nieuwpoort, advannieuwpoort@duinzichtkerk.nl. We staan eventueel open voor een emeritus-predikant die graag nog een actieve bijdrage wil en kan leveren.