‘Haagse PVV-motie tegen bevolkingsgroei schendt menselijke waardigheid’

0
375
David Renkema (l) neemt de voorzittershamer over van Theo Hettema.

David Renkema sinds 21 september het ‘nieuwe gezicht naar buiten’ van de Protestantse Kerk Den Haag. Als voorzitter van de Algemene Kerkenraad volgt hij Theo Hettema op.

Over de toekomst van de kerk zegt Renkema (1956): ‘Het instituut kerk zoals dat nu is georganiseerd, is geen lang leven meer beschoren. Dat heeft vooral te maken met de vraag of we over vijf à tien jaar nog voldoende mensen hebben om de gemeenschappen te dragen. We moeten zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Ik heb geen kant-en-klare oplossing paraat. Het is geen kwestie van het uitwerken van modellen of ideeën, maar het komt aan op samen zoeken, improviseren en vertrouwen.’

Geschrokken van VVD

Desgevraagd reageert hij op de recente motie van de PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad die de ‘enorme bevolkingsgroei van met name (kansloze) allochtonen moest tegengaan’. De motie werd door de VVD-fractie ondersteund en zorgde voor veel commotie. Renkema: ‘Van de VVD-opstelling ben ik echt geschrokken. Het gaat hier om een schending van de menselijke waardigheid. Ik denk dat de tijd voorbij is dat een kerkenraad na ampel beraad met een ronkende verklaring komt. Ik stel liever de vraag naar de herkomst van dit zondebokmechanisme. Ongetwijfeld zijn er ook mensen in onze kerk die er zo over denken. Dan moeten we laveren tussen begrip voor hun situatie en stellingname tegenover de ideeën. Ik zie meer heil in een bezinnende kerk dan in een roepende kerk.’

Kleine dingen

Renkema en zijn vrouw kregen twee meervoudig gehandicapte zonen die beiden op 8-jarige leeftijd zijn overleden. ‘Het verliezen van je kinderen is tragisch en keihard. Maar we hebben ook volop van hen genoten; het was een liefdevolle en intieme tijd. Tegelijkertijd hebben wij ervaren wat de kracht en de warmte van de kerkelijke gemeenschap, familie en vrienden kan zijn. In deze coronatijd mis je de basale uitwisseling met gemeenteleden, juist ook in de kleine dingen. In die sociale contacten ervaren we iets fundamenteels: de nabijheid van anderen, ook in schijnbaar achteloze gesprekken.’

Tekst: Greet Kappers

Zie: davidrenkema.nl