Kijk hier de Nationale Nieuwjaarszegen terug

0
640

De Kloosterkerk was op de eerste zondag van het nieuwe jaar het decor van ‘De Nationale Nieuwjaarszegen’ die door de Evangelische Omroep op tv werd uitgezonden. Theoloog des Vaderlands Almatine Leene sprak vanuit deze kerk een zegenbede uit. Ze vertelde over een gebeurtenis in Zuid-Afrika, en verbond deze aan de oudtestamentische geschiedenis van Jacob en Esau. Jacob stal de zegen van Esau, wat uiteindelijk tot een confrontatie leidde.

Kijk de uitzending hier terug:

Het idee voor de Nationale Nieuwjaarszegen ontstond bij Tom Mikkers. Hij is redacteur bij Kerk in Den Haag, predikant bij De Vrijzinnigen Wassenaar en vanaf het begin betrokken bij de Nacht van de Theologie, waarin de Theoloog des Vaderlands wordt verkozen. Vanaf 14 november 2020 mag Almatine Leene die titel dragen.

Almatine Leene

Als de paus zijn stad en de wereld zegent, waarom dan ook niet de Nederlandse Theoloog des Vaderlands? Mikkers benaderde Michel de Vos, voorzitter van de communicatiecommissie in de Kloosterkerk, met wie hij de opzet voor de Nieuwjaarszegen in die kerk uitwerkte. Vervolgens polste hij de landelijke Evangelische Omroep, die animo voor een uitzending bleek te hebben. En zelfs voor een nieuwe tv-traditie: ieder jaarbegin een Nieuwjaarszegen.

Dans, kunst en muziek

Tom Mikkers: ‘De Nationale Nieuwjaarszegen is beslist geen kerkdienst of een preek. Het is eigenlijk een heel nieuw genre. Met dans, kunst, muziek en de nieuwjaarsboodschap van Almatine Leene, brengen we een bijbelverhaal bij de tijd en cultuur van nu. Almatine wil ons bovendien het goede toezeggen, oftewel moed inspreken voor het nieuwe jaar. Het jaar 2020 heeft ons op veel fronten verrast en onzeker gemaakt over de toekomst. Als we iemand zegenen willen we diegene letterlijk “het goede toezeggen”.’

Michel de Vos: ‘De Nationale Nieuwjaarszegen met een grote rol voor dans, kunst en muziek pas heel goed bij het karakter van de Kloosterkerk. Ook hier leggen we een verbinding tussen geloof en cultuur met exposities, cantatediensten en diensten waarin onze predikanten kunst en bijbel met elkaar verbinden.’

Lees verder: Kerk in Den Haag interviewt Almatine Leene

Nationale Nieuwjaarszegen. Zondag 3 januari, 11:55 uur, NPO 2. Meer weten: https://www.eo.nl/programmas/nieuwjaarszegen