Discussie over orgaandonatie bij migrantenkerken

0
412
Meer info over het kerkgenootschap Al Abrigo del Altisimo op: hub-denhaag.nl/kerk/al-abrigo-del-altisimo

‘Botst het met mijn geloof om mijn organen te doneren?’ Pastor Nelson Lacroes geeft voorlichting binnen migrantenkerken over orgaandonatie. ‘Veel migranten kunnen het nieuws op radio en tv hierover niet goed volgen.’

Pastor Nelson Lacroes is op vrijwillige basis voorganger bij de evangelische kerkgemeenschap Al Abrigo del Altísimo, wat Spaans is voor ‘in de schuilplaats des Allerhoogsten’, naar Psalm 91. Hij geeft in zijn kerk en op andere plekken in Den Haag voorlichting aan migranten(kerken) over orgaandonatie.

Pastor Nelson Lacroes

Lacroes: ‘Het probleem is dat de meeste leden van de gemeenschap het nieuws op tv en de radio niet kunnen volgen. Ik heb de taak op me genomen om hen te informeren over wat het betekent om je organen te doneren na je dood. Men vraagt zich af of dat botst met het geloof. Sommigen zeggen dat het wel mag, anderen vinden van niet. De een baseert zijn mening op een bijbeltekst uit I Thessalonicenzen (5: 23), dat je je lichaam onberispelijk moet bewaren tot de wederkomst van Christus. De ander baseert zijn mening op Romeinen 12: 1, dat je je lichaam mag wijden als levend offer. Dan is donatie een daad van naastenliefde. Mijn standpunt is dat het ieders persoonlijke keuze is. Welke keuze je ook maakt, die doet geen afbreuk aan je geloof.’

Doorschuiven

Er is nog een derde optie, namelijk geen keuze maken. Lacroes: ‘Ik houd mensen dan voor dat ze de verantwoordelijkheid daarmee doorschuiven naar hun nabestaanden. Ik zeg ook altijd dat ze er met hun familieleden over moeten praten. Want als je geen keuze maakt en het komt neer op je nabestaanden, dan kan dat in de familie onenigheid geven. Probleem is wel vaak dat de familie ver weg woont – de leden van onze gemeenschap komen uit de Antillen, Aruba en Midden- en Zuid Amerika. Sommige leden zijn zonder familie in Nederland en ik vrees dat de vraag in geval van overlijden aan mij als pastor gesteld kan gaan worden.’ Twijfelaars heeft Lacroes voorgehouden dat ze kunnen invullen hoe ze er nu in staan, en dat ze hun keuze later alsnog kunnen wijzigen. Er is wel enige argwaan ten opzichte van de overheid. Op de vraag of dat te maken heeft met het land van herkomst, antwoordt Lacroes lachend: ‘Dat denk ik niet, argwaan tegenover de overheid is in de hele samenleving wel te vinden.’

Greet Kappers

Lees ook: Thea van Leeuwen ademt met de longen van een ander.