‘Bedreigend ingrijpen door politie’ bij religieuze processie tegen kernwapens

Op Aswoensdag, 17 februari, trokken Hagenaars in processie van de Bosbeskapel (centrum), langs het Ministerie van Defensie, naar de Duitse kerk. Een processie en protest tegen het Nederlandse kernwapenbeleid in één. De politie arresteerde een deelnemer die met krijt ‘ban de bom’ op de grond had geschreven, nadat hij geweigerd had zijn identiteitsbewijs te tonen. Andere deelnemers kregen een proces-verbaal. Henk Baars, deelnemer en mede-initiator van de processie, uit in een brief aan burgemeester Jan van Zanen zijn onvrede hier over. ‘De arrestatie ervoer iedereen als buitensporig, onnodig en bedreigend.’

Ook Karl van Klaveren, predikant in de vrijzinnig protestantse Houtrustkerk, liep mee in de ‘betoging die eigenlijk een processie was’. Hij zegt: ‘In de Bosbeskapel, waar de Blauwe Zusters wonen, ontvingen we geen askruisje op ons voorhoofd, maar werd as op ons hoofd gestrooid. Daarna gingen we op weg, compleet met katholiek vaandel, met een in habijt gehulde kloosterling voorop. Op het vaandel een afbeelding van Jezus die een geweer stukbreekt onder het opschrift: No Nukes. Diligite inimicos vestros (Geen kernwapens. Heb je vijanden lief). Bij het Ministerie van Defensie om de hoek wachtte de politie ons op. Er was van tevoren aangekondigd dat we met houtskool (‘as’) op de muren zouden laten weten dat het vijf voor twaalf is. Niet alleen de klimaatdreiging, maar ook de hervatte nucleaire wapenwedloop is een gevaar voor de mensheid. Volgend jaar worden er in Nederland nieuwe kernwapens geplaatst. Niemand die het er over heeft. De journalistiek is liever bezig met de waan van de dag. Het is een vergeten gevaar, zoals ook de pandemie dat ‘ooit’ was. Deze processie wilde daarvoor aandacht vragen. Een profetisch gebaar.’

Maar het gebaar werd niet door de politie in dank afgenomen, vertelt Henk Baars, mede-initiator en voorzitter in tal van Haagse vredesorganisaties. In zijn brief aan burgemeester Jan van Zanen uit hij zijn ongenoegen: ‘Natuurlijk was er zorgvuldig overleg geweest met de politie en waren de deelnemers tevoren uitvoerig over de risico’s van deelneming aan de manifestatie gewaarschuwd. Maar dat de politie uiteindelijk desondanks zo streng optrad lag toch niet in de lijn van verwachting van velen van ons. Immers: houtskool-as is zeer vluchtig, het verwaait in de wind en is met weinig (regen)water zo weer verdwenen. En, om dit vluchtig gebaar als bekladding of obstructie te bestempelen, gaat wel heel ver. En staat ver af van onze symbolische bedoelingen die de geweldloze askruisjes-manifestatie voor ogen heeft. Daarvan was de politie – zoals al gezegd – op de hoogte.’

Lees de hele brief hier.