Pater wil naar het café of de sportschool

0
728

Waar vroeger Nederlandse missionarissen werden uitgezonden naar Azië en Afrika is dat nu omgekeerd: priesters uit deze werelddelen komen naar Nederland om missionair werk te verrichten. Ook in de Haagse parochie De Vier Evangelisten.

Sinds twee maanden is pater Antony Varghese, afkomstig uit India, als stagiair werkzaam in de parochie. Hij is nu twee jaar in Nederland. Pater Klemens Hayon komt oorspronkelijk uit Indonesië en is al twintig jaar in Nederland. Hij maakt sinds 2017 deel uit van het pastoraal team. Beide paters behoren bij de congregatie ‘Gezelschap van het Goddelijk Woord’.

Pater Antony is nog met een studie Nederlands bezig, maar maakt als stagiair kennis met verschillende facetten van het werk in een parochie, zoals het voorbereiden van huwelijken en uitvaarten, bezoek aan scholen en meewerken in het straatpastoraat. ‘In India ben ik tot priester gewijd. Daar heb je als priester een hoge status, iedereen komt zelf naar je toe met vragen of problemen. Dat is hier in Nederland anders. Er wordt veel meer creativiteit van ons gevraagd om mensen te bereiken die in deze samenleving weinig kansen hebben. Ik zou dan ook graag naast het priesterschap in een parochie iets willen doen waar ik anderen kan ontmoeten, bijvoorbeeld in de geestelijke verzorging in een ziekenhuis of op een school. Maar misschien moet ik ook wel naar een sportschool of het café, waar ik nieuwe contacten kan leggen. Er zijn hier veel mensen die zich eenzaam voelen, ook al hebben ze in materieel opzicht alles wat ze nodig hebben. Ik vind dat schokkend. Want Nederland is een rijk land, alle voorzieningen zijn er, en toch is er gemis, ook aan luisterende aandacht. In India is dat anders, daar leef je met je familie samen. Nederland is een meer individualistisch ingestelde samenleving. Wij zijn als missionaris voor iedereen beschikbaar met een luisterend oor en met onze dienstbaarheid.’

Malieveld

Pater Klemens: ‘De missie van onze congregatie is om te werken aan het koninkrijk van God. In de parochie gaan we voor in de vieringen en dienen de sacramenten toe, maar we zijn ook werkzaam in het pastoraat en betrokken bij diaconale activiteiten. God is niet alleen in de kerk. God is daar waar nood is. Wij willen de kerk naar de mensen brengen. Voor de coronapandemie gingen we veel op huisbezoek, ook bij mensen die niet bij een kerk horen. Dat deden we bijvoorbeeld door bewoners in verzorgingshuizen te bezoeken. Nu doen we dat telefonisch.

Op het Malieveld, waar ruimte genoeg is om te verzamelen, delen verschillende organisaties dagelijks thee, koffie, brood en fruit uit aan daklozen. Sinds oktober vorig jaar doen wij mee: wij koken op woensdag dertig à veertig warme maaltijden voor daklozen en brengen die naar het Malieveld. Er komen ook mensen die wel een dak boven hun hoofd hebben, maar die in deze crisistijd moeite hebben om rond te komen.’

Greet Kappers