Word jij onze nieuwe eindredacteur?

0
655

Kerk in Den Haag is een professioneel, journalistiek gemaakt maandblad, website en sociaal medium. Uitgever is een groep Haagse kerken. In verband met het vertrek van de huidige eindredacteur zoekt de uitgever een ervaren journalist, die de ambitie heeft Kerk in Den Haag op een eigentijdse manier vorm en inhoud te geven.

Vereisten:

  • Aantoonbare veelzijdige journalistieke werkervaring (dagblad/tijdschrift/website/sociale media);
  • Verbondenheid met het christendom en kennis van de dynamische relatie tussen kerk, cultuur en samenleving;
  • Uitgebreide kennis van de ‘kerkelijke kaart’ van Nederland en van de oecumenische, politieke en sociale kaart van Den Haag;
  • Creativiteit om ontwikkelingen op mondiaal, landelijk en plaatselijk niveau in redactieverband te vertalen in journalistieke producties die van belang zijn voor zowel individuele lezers als Haagse geloofsgemeenschappen;
  • Aantoonbare kennis van digitale marketing via website, sociale media en mogelijk andere digitale kanalen.
  • Woonachtig in Den Haag of omstreken.

De eindredacteur heeft tot taak in samenwerking met de hoofdredacteur het blad van begin tot eind vorm te geven en onderhoudt de contacten met de vormgever en de drukker. Artikelen uit het blad worden doorgezet op de website en op sociale media. Daarnaast beheert de eindredacteur het archief en is de eerst aanspreekbare namens de redactie. Hij/zij denkt mee met de ‘zakelijke kant’ van KDH [oplage, acquisitie, advertentiebeleid en andere bronnen van inkomstenwerving].

Het eindredacteurschap is een betaalde parttimefunctie (circa 60 a 65 uur per editie) op freelancebasis.

Telefonische inlichtingen bij de hoofdredacteur Greet Kappers, 06 46 26 69 64.

Sollicitaties kunnen tot 4 juni worden gericht aan de voorzitter van het uitgeversberaad, Jan Schinkelshoek. E-mail: jan@schinkelshoek.nl.

Lees hier meer over Kerk in Den Haag. Lees hier eerdere uitgaven van het maandblad of scan deze code: