Wake voor vluchtelingen (19, 20 juni)

In 2018 en 2019 gaf de Bethelkapel kerkasiel aan de familie Tamrazyan. Om stil te staan bij de nood van alle mensen die hun land zijn ontvlucht, houdt de kapel sindsdien jaarlijks een 24-uurswake op Wereldvluchtelingendag. Er wordt gewaakt met korte vieringen, verhalen van en interviews met (voormalige) vluchtelingen. Dit jaar gaat het om de positieve persoonlijke veranderingen die ontmoetingen met vluchtelingen teweeg kunnen brengen.

De organisatie (Protestantse Kerk, Diaconie en Stek) komt graag in contact met kerken die ervaring hebben met vluchtelingenwerk voor een bijdrage aan het programma.  

De wake is te volgen via een livestream op wakevoorvluchtelingen.nl. Op die website komt ook info te staan over eventuele fysieke deelname.

Za. 19 – Zo. 20 juni. 12 uur. Buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 30.