Stadsklooster krijgt nieuwe bewoners

0
702

In het klooster aan het Westeinde (centrum) gaat een christelijke leefgemeenschap dakloze jongeren ondersteunen. Maar broeder Frans blijft in de buurt.

Het is een historisch moment: na 160 jaar aanwezigheid in Den Haag verlaten de laatste Broeders van Maastricht in december 2021 het Stadsklooster aan het Westeinde. ‘Het is tijd om te gaan’, zegt broeder Frans. ‘We zijn nog maar met zijn tweeën. We zijn niet droevig, maar vooral dankbaar dat we ons werk zo lang hebben kunnen doen. Het is mooi dat anderen dit nu voortzetten.’ Overigens neemt broeder Frans geen afscheid van Den Haag. Hij verhuist naar een appartement elders in het complex. ‘Ik voel me verbonden met deze plek. Het liefst ga ik een beetje met pensioen, maar ik blijf zorgen voor de tuin en wil tijd maken voor mensen die aan komen lopen.’ In zijn zogeheten Tuin van geloven verzamelde broeder Frans attributen die refereren aan meerdere religies en levensbeschouwingen.

Zorgwoningen

In het gebouw komt een zorginitiatief van Stichting 488. In het pand naast het klooster komen zorgwoningen voor dakloze jongeren die hun hun leven weer op de rails willen krijgen. Initiatiefnemer Bert de Boer: ‘Wij zorgen voor opvang, maar we verwachten van de jongeren dat zij bouwen aan hun toekomst en een vak leren, zodat ze financieel zelfstandig worden.’ In het klooster zelf komt een leefgemeenschap die als een familie de jongeren zal ondersteunen. Het Leger des Heils zorgt voor professionele begeleiding. Aan het Westeinde komt een lunchroom voor de bewoners en voor de buurt, die op den duur als leer-werkplek kan dienen.

Het stadsklooster en de aangrenzende gebouwen zijn eigendom van de Vincentiusvereniging, een rooms-katholieke organisatie die zich in Den Haag en omstreken inzet voor mensen in een kwetsbare positie. Het complex biedt ruimte aan verschillende organisaties, zoals Stichting Mara en het Straatpastoraat. De vereniging is blij met de nieuwe huurders. ‘Het gebouw naast het klooster stond al geruime tijd leeg’, zegt voorzitter Wim Philipsen. ‘We hebben lang gezocht naar de juiste huurder en functie. De mooie plannen van Stichting 488 passen goed bij onze doelstelling.’

Auteur: Anne-Helene Borgts

In het familiehuis van Stichting 488 is nog ruimte voor bewoners met een christelijke geloofsovertuiging. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Bert de Boer, bert@stichting488.nl.