Oud doopboek teruggevonden

0
231

Hans van Spanning, archivaris van de Protestantse Kerk Den Haag, heeft kortgeleden het oudste document teruggevonden dat verwijst naar de Afscheiding, de beweging die uiteindelijk geleid heeft tot zelfstandige gereformeerde kerken naast de Nederlandse Hervormde Kerk.

Tussen papieren, afkomstig uit de voormalige Valkenboskerk, is het Doopboek van de Afgescheiden gemeente aangetroffen. Het eerste deel van het boek bevat de gegevens van gedoopte kinderen in de periode 1836-1870. Het tweede deel bevat een overzicht van de huwelijksbevestigingen. De tot nu toe bekende oudste gegevens van de Afgescheidenen in Den Haag waren kerkenraadsnotulen uit 1842 en een lidmatenboek dat begint in 1849.