‘De Bèbel op ze Haags’

0
1034
Margot Berends

Na ruim vijf jaar pakte Margot Berends de draad weer op en parafraseerde veertig Bijbelverhalen in het plat Haags. 

Soms heb je een streektaal en bekende streekfiguren nodig om iedereen te bereiken, van Benoordenhouters tot Schilderswijkers. En dus kreeg David de gedaante van straatmuzikant Chuck Deely en staat de ‘blauwe smurf’ symbool voor de figuur van Saul in de binnenkort te verschijnen De Bèbel op ze Haags van de Haagse theoloog en schrijfster Margot Berends. 

Al in 2016 parafraseerde ze haar eerste Bijbelverhalen in het plat Haags. Veel mensen moedigden haar aan om ermee door te gaan. Toch merkte ze dat ze die stap steeds voor zich uitschoof. Het Haags is een schreeuwerige taal. Hoe voorkom je dat je gaat smijten met woorden die in het Haags lekker klinken, maar hun oorsprong vinden in een heilig boek? Uiteindelijk zorgde het contact met een predikant ervoor dat Berends zichzelf een week opsloot in een tuinhuisje om nog een serie Bijbelgedeelten na te vertellen. In die korte tijd bracht ze humor en heiligheid bij elkaar.

Mokkeltsje

Vanaf het eerste Bijbelboek zocht Berends naar aansprekende verhalen met een diepere boodschap, die goed te ‘verhaagsen’ zijn. Zo kwam ze uit bij twintig verhalen uit het Oude en twintig uit het Nieuwe Testament. Soms zocht ze bewust naar een verhaal om een actueel thema aan te snijden, zoals armenzorg. Het Bijbelverhaal over de tien melaatsen gebruikte ze om het thema ‘vreemdelingen’ te verbeelden. De vreemdeling die Jezus uitgebreid bedankte voor zijn genezing werd een migrant, die op weg is naar het Aandachtscentrum in de Schoolstraat. Zo zijn oude figuren en plaatsen vervangen door typisch Haagse fenomenen. Het plat Haags mag dan soms wat rauw klinken, in de Haagse Bijbel is ook ruimte voor tederheid. Woorden als ‘kippetsje’ en ‘mokkeltsje’ vallen veelvuldig waar geliefden elkaar toezingen naar een tekst uit Hooglied. Ook de knipoog ontbreekt niet. Wat te denken van Job die in het diepst van zijn ellende Jezus aanroept in het plat Haags. De geoefende Bijbellezer weet dat daar in het oudtestamentische Bijbelboek geen sprake van kon zijn.

‘De Bèbel op ze Haags’ komt in alle Haagse boekwinkels te liggen. Keurig taalgebruik moet de lezer niet verwachten. Wel eerlijke verhalen in Haags repertoire die de Bijbel verrassend dichtbij brengen voor Hagenaars en Hagenezen.