In Memoriam Edy Korthals Altes (1924-2021)

0
794

Ambassadeur voor de vrede

Edy Korthals Altes was de Nederlandse ambassadeur die in 1986 ontslag nam vanwege het volgens hem ontoereikende beleid van de regering op het gebied van de wapenwedloop. Met het klimmen der jaren werd hij steeds radicaler. Sinds hij zijn handen vrij had, verbond hij zich met hart en ziel aan mondiale organisaties op het gebied van wereldvrede, gerechtigheid, duurzaamheid en interreligieuze samenwerking. Ook publiceerde hij boeken over de noodzaak van een nieuwe bezieling van Europa. Daarbij bleef hij econoom; hij argumenteerde op basis van cijfers en wetenschappelijke rapporten. 

Zomer 2021 werd hij geëerd als’vredesheld’. Ook toen nog, op zeer hoge leeftijd, kwam hij met een nieuw initiatief, een nieuwe Internationale Haagse Vredesconferentie. Hij zei: ‘We zijn volstrekt verkeerd bezig. De toekomstige leefbaarheid op deze planeet wordt ernstig bedreigd door de ecologische crisis, een economisch model dat op wereldschaal niet houdbaar is en de massale voorbereiding op oorlog.’

Zijn inspiratie putte hij uit het christelijk geloof. Een droom die hij kreeg op zijn laatste ambassadeurspost in Madrid waarin Jezus hem aanspoorde zijn verantwoordelijkheid te nemen, werd zijn nieuwe drijfveer. Daarmee baarde hij opzien. Intellectuelen die zich vanuit hun christelijke levensovertuiging in het maatschappelijke, politieke en wetenschappelijke debat storten, zijn dun gezaaid. Dat tekent de brede visie van Korthals Altes, die publiekelijk voor het CDA bedankte en niet moe werd de kerken op te roepen een profetische voortrekkersrol te vervullen.

Als Haags wereldburger heeft Edy Korthals Altes zich een bevoorrecht mens gevoeld. Niet zozeer om wat hij bereikt heeft, maar omdat hij in de positie is geweest zich in te zetten voor een leefbare samenleving. Hij is op Eerste Kerstdag overleden, 97 jaar oud.

De Dankdienst voor zijn leven wordt gehouden door Ds. R. Lanooy op maandag 3 januari om 13.30 uur in de Kloosterkerk in Den Haag. In verband met Covid-19 is deelname aan de dienst voorbehouden aan genodigden. U kunt dienst bekijken via live-stream. Volg hier de dienst.

Zie ook deze publicatie in Kerk in Den Haag: Korthals Altes wil Haags plan voor wereldvrede, juli/augustus 2021