De februari editie is ook online

Voor wie de gedrukte versie van Kerk in Den Haag heeft gemist of niet voor handen heeft: via deze link kunt u het februari nummer lezen. Overigens kunt u ook altijd de oudere nummers online doorbladeren.
Veel leesplezier!

Lees oude edities van Kerk in Den Haag