Herdenking bombardement

0
564

Op zondag 6 maart vindt de jaarlijkse herdenking plaats van het bombardement op het Bezuidenhout op 3 maart 1945. In de Christus Triumfatorkerk is er een oecumenische dienst met de rooms-katholieke parochie Maria Sterre der Zee en de Anglicaanse Kerk van St. John & St. Philip in Den Haag, met medewerking van twee koren. In deze dienst wordt het Cross of Nails overgedragen aan de Anglicaanse kerk. Na de dienst is er om 12.00 uur een kranslegging bij het Juliana van Stolbergmonument.

Zo. 6. 10 u. Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154.