‘Zo’n Mariaconcert moet iets bijzonders blijven’

0
606

Meimaand Mariamaand

In de rooms-katholieke traditie is mei de Mariamaand. Daarom geeft het Zangcollege Laus Deo, een van de koren van de H. Antonius Abtkerk in Scheveningen, in mei een speciaal Mariaconcert. Bestuursleden Ine Steenhoff en Rob Caminada vertellen hierover.

‘We hebben zo lang geen concert kunnen geven’, verzucht Steenhoff. ‘In 2020 bestond ons koor 120 jaar, maar ons jubileumconcert kon vanwege corona niet doorgaan.’ ‘Net als andere koren konden we de afgelopen twee jaar soms helemaal niet zingen’, vult Caminada aan. ‘Als dat wel kon, repeteerden we in de kerk. Qua zang was dat fijn, maar het was heel koud!’ Inmiddels repeteren de 26 koorleden onder leiding van dirigent Patrick Hopper weer iedere donderdagavond in de mooie koorruimte op de zolder van de pastorie van de H. Antonius

Abtkerk aan de Scheveningseweg, toepasselijk ‘Onder de notenbalken’ genaamd. ‘Maar dat had wel gevolgen’, zegt Caminada fronsend. ‘Na de eerste repetitieavond waren er vijf coronabesmettingen!’ Het koor zingt meestal één keer per maand tijdens de zondagse viering om 11.00 uur. Het repertoire omvat onder meer motetten en Latijnse en Nederlandstalige missen.

Meezingend publiek

Nu oefent het koor nog voor de Paasweek, daarna beginnen de voorbereidingen voor het Mariaconcert. ‘We denken dat mensen er weer behoefte aan hebben om traditionele Marialiederen te zingen’, zegt Steenhoff. Want dat is het bijzondere aan het Mariaconcert: niet alleen het koor zingt, maar ook het publiek. Steenhoff laat het programma van het laatste Mariaconcert zien, dat in 2015 plaatsvond. Het is een afwisseling van klassieke koorstukken en samenzang van bekende Marialiederen met titels als ‘Mariaklokje’ en ‘God groet u zuiv’re bloeme’. Dit jaar zal er een soortgelijk programma zijn, met intermezzo’s van instrumentale muziek en gedichten.

‘We hopen ook nieuwe koorleden te bereiken’

Ook op andere manieren wordt in de Antonius Abtkerk in mei extra aandacht aan Maria besteed. Elke dinsdagochtend is er een eucharistieviering waarbij vooraf de rozenkrans wordt gebeden: het vijftigmaal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet. Ook is er dit jaar vanuit de parochie een bedevaartreis naar het heiligdom van Maria in Lourdes. ‘Speciaal voor de mensen die meegaan hebben we het concert na deze bedevaart gepland, in het laatste weekend van mei’, legt Steenhoff uit. ‘In het bestuur werd gegrapt dat we bij het drankje na afloop Mariakaakjes zouden moeten aanbieden’, grinnikt Caminada. ‘Maar dat is wel wat karig. We willen de gemeenschap een fijne middag bieden en hopen ook nieuwe koorleden te bereiken.’ Komt er volgend jaar weer een Mariaconcert? ‘Nee, zoiets moet je niet te vaak doen’, zegt Steenhoff beslist. ‘Het moet iets bijzonders blijven.’

Anne-Helene Borgts

Zo. 29 mei, 15.00 u. H. Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 235. Informatie: zangcollegelausdeo.nl en rkdenhaag.nl


Op de foto staan Ine Steenhoff en Rob Caminada ‘onder de notenbalken’.

‘Als je hier fout zingt, hoort de dirigent het meteen.’