Noodopvang vluchtelingen uit Ter Apel: kom in actie!

0
365

Persbericht:
Noodopvang vluchtelingen uit Ter Apel: kom in actie!

De Protestantse Kerk Den Haag gaat vluchtelingen opvangen in haar kerkgebouwen en roept inwoners van Den Haag op om zich in te zetten als vrijwilliger. “De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar van de gevolgen van het huidige wanbeleid mogen vluchtelingen niet de dupe worden”, benadrukt Stek-directeur Derk Stegeman.

De mensonterende situatie in Ter Apel kan niet voortduren. De opvangcapaciteit in het Aanmeldcentrum van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is daar al maanden uitgeput. Veiligheidsregio’s, gemeenten en derden zetten zich in om tijdelijk extra noodopvangplaatsen te creëren.

Stek, stichting voor stad en kerk, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Kerk en Diaconie in Den Haag coördineert in Den Haag de noodopvang. “Om de tijdelijke noodopvang voor de vluchtelingen uit Ter Apel mogelijk te kunnen maken roepen we op om de verontwaardiging en plaatsvervangende schaamte om te zetten in actie. Menswaardige opvang is een mensenrecht dat wij als Nederlandse samenleving moeten garanderen”, aldus Stegeman.

Op 15 september is in Den Haag de zitting voor het kort geding dat VluchtelingenWerk Nederland heeft aangespannen tegen de Nederlandse staat en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. De organisatie eist dat de opvang van asielzoekers per 1 oktober dit jaar weer voldoet aan de wettelijke eisen. “We verzorgen deze tijdelijke opvang onder protest, dat wil zeggen in de wetenschap dat onze regering gefaald heeft. We hopen van harte dat we de noodopvang locaties op 1 oktober kunnen beëindigen”, benadrukt David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad Protestantse Kerk Den Haag.

Opvang:

Wilt u overwegen om ook tijdelijke opvangplekken te creëren en aan te bieden, in een ruimte van uw kerkgebouw, een leegstaande pastorie in Den Haag etc. U kunt dat melden aan: Maja Postma, crisisopvang@stekdenhaag.nl

Melden als vrijwilliger:

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger (boodschappen doen, koken, dagactiviteiten verzorgen, nachtdienst verzorgen…)? U kunt zich opgeven via de link:

Klik hier om je aan te melden (ook te vinden op de websites stekdenhaag.nl, diaconiedenhaag.nl en protestantsekerkdenhaag.nl) of neem contact op met: Jentina Kranendonk, crisisopvang@stekdenhaag.nl of via (070) 318 1629

Woordvoerders zijn:

dhr. Derk Stegeman, directeur van Stek, stichting voor stad en kerk, dstegeman@stekdenhaag.nl of via (070) 318.1616 of 06 114 86 005

dhr. David Renkema, voorzitter van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk in Den Haag, david_renkema@hetnet.nl of via 06 126 02 150