‘Eerst onderzoeken en dan dromen’ 

0
367

Geraakt

In de rubriek Geraakt vragen we lezers naar een personage of verhaal uit de Bijbel dat hen raakt of bijzonder aanspreekt. Voor webredacteur Ronald van Bochove van Kerk in Den Haag is dat de Heilige Geest, die voor hem voelt als ‘een leuke en verrassende kracht’.

‘De Heilige Geest raakt mij, als iets ongrijpbaars dat je inspiratie en ruimte geeft. In de Bijbel zie je de teksten afgedrukt als vastliggende zwarte lijntjes. Het wit tussen de regels kun je misschien beschouwen als de Heilige Geest. Daar is ruimte om lekker na te denken of andere perspectieven te zien. Het geloof is iets vluchtigs, je durft je er soms niet aan vast te houden. Zeker als iets moeilijk is. Maar als dat achter de rug is, merk je dat het je erdoorheen heeft gesleept. Het was toch die wind in je rug.

Ik heb een ontwerpbureau dat FFG-design heet, de afkorting van full force gale. Dat is de harde wind uit een liedje van Van Morrison, waarin hij zingt dat God als een wind door z’n leven gaat of hem stuwt. Zo voel ik dat de Heilige Geest een leuke en verrassende kracht is. Ik zie een link met kunst, muziek en dat soort vluchtige dingen. Daar kun je soms ook zo van genieten, op een heel andere manier dan in woorden te beschrijven is. Die inspiratie vind ik overal. Dankzij internet, YouTube en Google Earth kom je op veel interessante plekken. M’n vrouw inspireert me, m’n dochter die kunstacademie heeft gedaan en nieuwe wegen ontdekt. Vanmorgen op straat kon ik ergens tussen gebouwen door heel diep ver wegkijken. Dat zijn dingen die je als een soort cadeautje meekrijgt.

Uitgekeken

Ik werkte voor Stichting Roof Update, een kennisplatform voor innovaties op daken en gevels. Ik was eigenlijk een beetje uitgekeken op dat volle Nederland, maar bij die stichting merkte ik dat je vanaf daken nog heel ver kunt kijken. En je kunt er van alles op verzinnen. Op het platte dak kun je water bergen, bomen planten. Vaak hoor ik als reactie: “Ik wil dat wel, maar het dak kan het niet dragen.” Dus je moet eerst een goed fundament hebben dat erop berekend is voordat je zo’n droom kunt uitvoeren. Dat is mijn pleidooi: eerst onderzoeken en dan dromen. Eerst het fundament leggen, eerst weloverwogen keuzes maken en dan de vrijheid ervaren die dat oplevert. Niet in het wilde weg die inspiratie volgen. Je kunt dat wit tussen de tekstregels namelijk ook voor akelige dingen gebruiken. Je moet een balans zien te vinden tussen het dromen en brainstormen en het doen. Eerst informatie inwinnen, brainstormen en dan uiteindelijk wordt het iets. Misschien dat de Heilige Geest dan die brainstorm is. Daarna ga je weer die zwarte regels maken waartussen de ruimte ontstaat.

Paarse poep

De apostelen stonden te dansen met vlammetjes boven hun hoofd, te zingen en in vreemde talen te spreken. Maar daarna gingen ze wel aan het werk. Het is niet vrijblijvend dat de Heilige Geest je gegeven wordt, het brengt verplichtingen met zich mee. Voor jezelf, naar de mensen om je heen. Deel het. Verwoord en vermaterialiseer het, zoals kunstenaars dat doen. Zo kun je ook anderen dat perspectief laten ervaren. Ik wil mensen hun eigen Heilige Geest-achtige wereld leren ontdekken. Dat kan heel dichtbij zijn. Ik heb vanmorgen een foto gemaakt van de lantaarnpaal die we zien uit ons raam. Het is bramentijd en de vogels poepen paars. Zo’n mooi gezicht: dat witte ding is nu helemaal paars. Of toen ik laatst een potje augurken afgoot, zag ik dat die kleine mosterdzaadjes precies in de gaatjes van het gootsteenzeefje bleven liggen. Ik dacht: dat lukt wél, maar met zo’n spelletje waarbij je een balletje in een gaatje moet rollen, lukt het níét. Als je dat ziet, ontdek je de werelden tussen de regels door. Dat is een vaardigheid die je kunt oefenen. Dat is de Heilige Geest.’

Margot Berends  

Illustratie: Jolly van der Velden