Het Straat Consulaat laat dakloze jongeren studeren

0
402

‘Ik vond school niks, maar uiteindelijk kwam het goed’

Het project Terug naar school van het Straat Consulaat en het Kansfonds biedt dak- en thuisloze jongeren de mogelijkheid om te studeren en zo hun kansen in de maatschappij te vergroten. Ilhame Mazrina en Gerardo bewijzen dat het werkt.

Er was een tijd dat Ilhame Mazrina (33) iets te veel hield van chillen met de verkeerde mensen. Veel bracht het haar niet. Ze begon een horecaopleiding, maakte deze niet af en hield er schulden aan over. Thuis stapelden de problemen zich op, al vertelt ze liever niet wat er precies speelde. Ze houdt het op: ‘Het was niet meer fijn om thuis te wonen.’ Ze belandde op haar tweeëntwintigste op straat. ‘Daklozenloket, instelling hier, instelling daar. Het ging van kwaad tot erger.’

Mazrina ontmoette een medewerker van het Straat Consulaat, een Haagse organisatie die de belangen van dak- en thuisloze mensen behartigt. De medewerker zette haar op het spoor van het educatieproject Terug naar school, dat het Straat Consulaat in 2014 opzette. De organisatie biedt praktische hulp, zoals het op elkaar afstemmen van schuldhulpverlening en uitkering, zaken die elkaar vaak in de weg zitten. Ze kon de volgende dag meteen beginnen met de training bij onderwijsinstelling Mondriaan, het eerste onderdeel van Terug naar school. Het kwam op het juiste moment, net toen ze – zo rond haar achtentwintigste – besefte dat het tijd was voor verandering. ‘Uiteindelijk heb je toch een diploma nodig om aan de bak te komen’, zegt ze nu.

Strijden

Haar vmbo-opleiding had ze niet afgemaakt, maar dat bleek geen bezwaar. ‘Het is heel laagdrempelig’, zegt Pleun Usman, projectleider educatie van het Straat Consulaat. Deelnemers aan de training volgen gedurende tien weken drie middagen per week lessen Nederlands, rekenen en beroepsoriëntatie. ‘Maar het traject is niet vrijblijvend of bedoeld als dagbesteding. Er wordt wel wat van je verwacht.’ Usman noemt zaken als ritme, op tijd op school komen, samen opdrachten maken. ‘Na afloop krijgen we vaak te horen van deelnemers: fijn om terug in die structuur te komen.’ Voor Mazrina was dat niet vanzelfsprekend. ‘Ik vind school totaal niks. De eerste paar weken was het echt wennen, ik moest echt strijden. Uiteindelijk kwam het goed.’ Na de training, waarbij Mondriaan-docenten kijken naar de studiemogelijkheden van de deelnemer, wordt het menens: een echte opleiding. Vaak op het mbo, maar regelmatig ook op hbo-niveau. Het Straat Consulaat schrijft fondsen aan voor financiële ondersteuning en dan komt het aan op het doorzettingsvermogen van de nieuwbakken studenten. Bij Mazrina zit dat wel goed. Ze volgt inmiddels de mbo-opleiding voor helpende in de zorg, met de ambitie om persoonlijk begeleider van dak- en thuislozen te worden. Momenteel is ze al vrijwillig activiteitenbegeleider voor deze doelgroep bij een Haagse welzijnsorganisatie. Sinds twee jaar is ze schuldenvrij en heeft ze een eigen huisje in de Molenwijk.

 

Ilhame Mazrina volgt via het project Terug naar school een opleiding in de zorg.

Foto: Matthijs Termeer

Niet te stuiten

Ook voor Gerardo (23) pakt Terug naar school goed uit. Hij kwam zeven maanden geleden vanuit Suriname naar zijn oma in Den Haag en moest er al snel weer weg. Na drie maanden vond hij een plek in de daklozenopvang. Via het Jongeren Informatie Punt en de jongerenregisseur van de gemeente kwam hij bij het Straat Consulaat terecht. In Suriname had hij het vwo niet afgemaakt. Maar, zo zegt hij: ‘Ik had altijd al motivatie voor school en doorzettingsvermogen.’ Inderdaad is de ogenschijnlijk verlegen jongeman niet te stuiten. Bij de Haagse Hogeschool legde hij met succes de 21+toets af, die hem toegang geeft tot de hbo-opleiding bachelor sociaal werk. Daarmee is hij net gestart. In het begin wil hij zich bezighouden met dakloze jongeren, daarna meer met jongeren in het algemeen. ‘Dakloze jongeren hebben meer aandacht nodig. De demotivatie is heel groot. Ik wil dat er meer motivatie komt.’ Hij noemt zichzelf als voorbeeld. ‘Dat ik me toch voor een hbo-opleiding aanmeld, ondanks dat ik dakloos ben.’ Daar houdt het voor Gerardo niet mee op. Na het hbo wil hij naar de universiteit, voor de studie forensische pedagogiek. ‘Kinderbescherming’, legt hij uit. ‘Ik zou in die richting op een wettelijke manier willen opkomen voor jongeren.’

Matthijs Termee

(De naam Gerardo is gefingeerd.)

Informatie: www.straatconsulaat.nl      

Foto boven Eveline van Egdom, Straat Consulaat