Hoopgevende en aanstekelijke initiatieven

0
223
Den Haag; Piet Gispen Photography

‘Er is heel veel mogelijk, maar je moet wel zelf beginnen’                                           

De wereld om je heen een beetje mooier maken, wie wil dat nu niet? De vraag is vaak waar je moet beginnen en hoe je het aanpakt. Drie stadsgenoten vonden dat niet zo ingewikkeld. Ze begonnen gewoon, en in hun enthousiasme kregen ze anderen mee.

Groep 8 van de Rosa basisschool in de wijk Rustenburg en Oostbroek zou op kamp gaan met in het programma een flinke fietstocht. Maar niet alle kinderen hadden een fiets, en ook niet iedereen kon fietsen. Gymleerkracht John Treub beet zich erin vast en kwam terecht bij Stichting Breed Actief. Die kwam naar het schoolplein met twee containers vol tweedehands fietsen, die als oefenmateriaal werden opgeknapt door jongeren in opleiding. Via Stichting Leren Doen en de ANWB konden leerlingen voor 5 euro een eigen fiets krijgen, waarna Treub de kinderen fietsles gaf op het schoolplein. Inmiddels is het een vast onderdeel van het schoolprogramma. Het is maar een van de voorbeelden hoe Treub en zijn collega’s bezig zijn. Ook coördineert Treub de gratis naschoolse activiteiten. Jaarlijks vraagt hij subsidie aan zodat ze vakdocenten kunnen aantrekken. Het aanbod is breed: muziekles door leden van het Residentie Orkest, allerlei sporten, tekenen, schilderen en nog veel meer. ‘Het draait als een tierelier’, vertelt Treub. ‘We werken met kleine groepen, zodat de kinderen in een rustige sfeer hun talenten kunnen ontdekken. Het werkt ook als een springplank; de drempel wordt lager om bijvoorbeeld bij het Koorenhuis muzieklessen te gaan volgen. Het is wonderbaarlijk wat een klein beetje geregel voor effect heeft; het zorgt voor een tsunami van positieve energie.’ Ook voor 2023 zijn er mooie plannen. Treub hoopt dat er voor de zomervakantie een nieuw groen schoolplein ligt: ‘Het financiële gedeelte hebben we rond; nu is het wachten tot de gemeente de riolering heeft vervangen. Daarna kunnen we aan de slag.’

Verbinding op zielsniveau

Astrid Feiter merkte in haar werk als journalist en gespreksleider nogal eens dat mensen elkaar niet begrepen. ‘Dat komt vaak doordat we elkaar te weinig kennen’, stelt ze. ‘We hebben soms meningen over andere groepen die helemaal niet kloppen. Dat zinde me niet en daar wilde ik iets aan doen.’ Geïnspireerd door verhalenhuizen in andere steden nam ze het initiatief voor het Haags Verhaal: een reizend verhalencircus dat op allerlei plekken in de stad neerstrijkt. Iedere keer worden er twee groepen bij elkaar gebracht die iets met elkaar gemeen hebben, maar die elkaar niet of niet goed kennen. ‘Op die manier willen we mensen verleiden om de overstap te maken naar de wereld van de ander’, licht Feiter toe. ‘De vertellers vertellen eerst over hun organisatie, maar daarna ook over zichzelf. Daarmee laten ze iets van zichzelf zien, wat als een spiegel werkt voor de mensen in de zaal. Zo gaan die op zielsniveau een verbinding aan met de vertellers. Het gaat vaak over algemene waarden als hoop en vertrouwen, maar ook over verdriet en pijn.’ Zo was er een avond met Poolse en Pakistaanse vrouwen, een avond met Turkse en Chinese ondernemers, en een met het Straatconsulaat en Vastgoed Sociëteit Haaglanden. Het is een kleine greep uit de vele activiteiten van de inmiddels professioneel georganiseerde stichting. Feiter: ‘Ik hoop dat het meer gedragen gaat worden door de stad, dat meer partijen de kracht van het Haags Verhaal zien en met ons mee willen doen.’

Lichtpuntjes

Naomi Barki is al een jaar of zeven als vrijwilliger actief in haar wijk Mariahoeve. Sinds maart 2021 doet ze dat samen met haar man vanuit de stichting Lichtpuntjes van Mariahoeve. ‘Ik heb een christelijke achtergrond’, vertelt ze, ‘je naaste liefhebben als jezelf en je licht laten schijnen met kleine, vriendelijke daden, dat vind ik belangrijk. Ik wil daar zijn waar het nodig is.’

Sinds kort huurt de stichting in het winkelcentrum tegen gebruikersvergoeding een pand, dat functioneert als het sociale hart van de wijk. In dit familiecentrum is van alles te doen: een tweedehands kledingboetiek, een wekelijkse voedselmarkt, kinderactiviteiten zoals een kinderkoor, iedere vrijdag wordt er een diner geserveerd en er zijn wijkontbijtjes. Voor deelname aan de activiteiten staat er een potje waarin mensen naar draagkracht een bijdrage kunnen doen.

Barki: ‘In ons familiecentrum willen we mensen letterlijk en figuurlijk warmte bieden. Voor onze activiteiten zoeken we samenwerking in de wijk en omgeving. Zo gaan we deze winter vanuit een Europese subsidie honderd huishoudens in de wijk helpen in de strijd tegen energiearmoede, onder andere met isolerende folie, verduisterende gordijnen en infrarood panelen en begeleiding door een energiecoach. Een ander speerpunt voor 2023 is om met steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid instapbanen te creëren. Mensen kunnen altijd iets, maar het is belangrijk om per persoon naar de mogelijkheden te kijken.’ Plannen genoeg dus in Mariahoeve. Barki: ‘Er is heel veel mogelijk, maar je moet wel zelf beginnen.’

Irna van der Wekke

 

Bij de foto:
Haags Verhaal verleidt mensen om in de wereld van de ander te stappen.

Foto: Piet Gispen