Aswoensdagvieringen

0
348
080206-N-7869M Atlantic Ocean (February 6, 2008) - Electronics Technician 3rd Class Leila Tardieu receives the sacramental ashes during an Ash Wednesday celebration aboard the multi-purpose amphibious assault ship USS Wasp (LHD 1). Wasp is currently participating in a number of preparatory evolutions prior to entering a regularly-scheduled dry dock period. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian May (RELEASED)

ppIn de Rooms-Katholieke traditie begint van de vastentijd – of veertigdagentijd – met een Aswoensdagviering. De priester tekent met as een kruisje op het voorhoofd van de gelovigen, waarbij de tekst wordt uitgesproken: ‘Gedenkt mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren’ of ‘Bekeer u en geloof in het Evangelie’. Het kruisje is een teken dat de gelovige een tijd van bezinning ingaat.

De as is het overblijfsel van verbrande buxustakken, die het jaar daarvoor gebruikt zijn voor de viering van Palmpasen. Als teken van berouw en vasten komt het gebruik van as in de Bijbel veelvuldig voor. De boeteling strooide zich as over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar de uitdrukking ‘in zak en as zitten’. In de beide Haagse parochies wordt Aswoensdag op 22 februari in verschillende kerken gevierd.

 

Parochie Maria Sterre der Zee, woensdag 22 februari:
09.30 uur         parochievicaris Johnny Rivadeneira Aldás in de Agneskerk, Beeklaan 188
11.00 uur         diaken Henk van Zoelen in de Ignatiuskerk, Elandstraat 194
12.30 uur         pastoor Dolf Langerhuizen in de Marlotkerk, Bloklandenplein 15
19.30 uur         p. Vincent Wang SVD in de Marthakerk, Hoefkade 623
19.30 uur         pastoor Dolf Langerhuizen in de Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233  

 
Parochie de Vier Evangelisten, woensdag 22 februari:
10.00 uur        Eucharistieviering met pastoor Kouijzer in de Emmauskerk, Leyweg 930
15.00 uur        Oecumenische viering met diaken Kuhlmann in de Titus Brandsmakerk, Kamperfoeliestraat 279
19.00 uur        Oecumenische viering met pastoraal werker Wielzen in de Maria van Eik en Duinenkerk, Loosduinse Hoofdstraat 4
19.00 uur        Eucharistieviering met pater Hayon in de Pastoor van Arskerk, Aaltje Noorderwierstraat 4