‘Wees geduldig en houd stand’

0
310

Ad van der Helm werkt aan de oecumene met dit motto

Pastoor Ad van der Helm stopt als voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK). Niet omdat hij klaar is met de oecumene, maar omdat een mens nu eenmaal niet alles tegelijk kan. ‘De oecumene is ongelofelijk belangrijk. We hebben elkaar als kerken hard nodig.’ 

 

Van der Helm licht zijn afscheid als voorzitter van de HGK toe: ‘Met ingang van 1 januari ben ik voorzitter geworden van het IKV, het Interkerkelijk Vredesberaad. Daarnaast zit ik in het Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO). Ik moest mijzelf afvragen wat ik wil en kan blijven doen. Mijn conclusie was dat het tijd werd om het stokje over te dragen. Secretaris Margriet Quarles van Ufford en ik zijn samen de Jut en Jul van de oecumene en dat bedoel ik positief: het is een intense, hartelijke en vriendschappelijke samenwerking. Ook Margriet gaat er over enige tijd mee stoppen en er wordt gezocht naar vervangers. Daarbij is het de bedoeling om weer zowel de protestantse als de katholieke kerk te vertegenwoordigen.’

 

Relatie met de overheid

Gloedvol vertelt Van der Helm over zijn werk van de afgelopen jaren voor de HGK: ‘Oecumene is ongelooflijk belangrijk. We hebben elkaar als kerken hard nodig. Ik droom ervan dat kerken de stem kunnen zijn van mensen die verstandig nadenken en grote waarden vertegenwoordigen. En dat is niet eenvoudig.’  

‘De tijd van de makkelijke antwoorden is voorbij’

  Op de vraag wat eruit springt als hij terugdenkt aan zijn jaren bij de HGK, komt het antwoord prompt: ‘We hebben veel energie besteed aan onze relatie met de overheid. We kunnen niet meer uitgaan van de vaste positie van kerken in de samenleving. We moeten laten zien wat we in huis hebben. Dat wordt ook zichtbaar met mooie organisaties als Stek, Mara en het Straatpastoraat. Nu is er zelfs een wethouder met levensbeschouwelijke organisaties in zijn portefeuille. Herdenken is een ander belangrijk aspect van ons werk. Zoals het herdenken van gestorven vluchtelingen rond 2 november, de Jom Hasjoa-herdenking in april – de dag waarop het getto van Warschau werd vernietigd – en de 4 mei- en 15 augustus-herdenkingen.’  

Zoeken naar identiteit

In veel kerken is de vraag actueel wat zij kunnen betekenen voor jongeren. Ook bij de HGK is hiervoor bijzondere aandacht, onder andere met de oprichting van Jong HGK. Van der Helm: ‘Jongeren zoeken zingeving, zijn bezig met gender, worstelen met onzekerheid en zijn zoekend naar hun identiteit: wie ben ik nou eigenlijk? Wat is mijn seksualiteit? Wat moet je doen als je je niet happy voelt in je lijf? Mijn boodschap is: God heeft jou gewild zoals je bent. Ik hoop dat God jou ziet, bemint en geluk toewenst. En waar dat teloorgaat, wil God bij je zijn. We moeten jongeren de vraag stellen waarmee we hen kunnen helpen. Want de tijd van de makkelijke antwoorden is voorbij.’ Van der Helm gaat zijn werk voor de HGK zeker missen. ‘Maar ik blijf wel de Prinsjesdagviering doen’, stelt hij. Op 21 juni neemt hij (vanaf 16.00 uur) afscheid tijdens de zomerborrel in de pastorietuin van de Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat. Dan spreekt Maurits Chabot naar aanleiding van zijn boek Over de kloof, dat vertelt over onwaarschijnlijke vriendschappen. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Van der Helm gaat verhuizen en geeft zijn nieuwe woning een motto: ‘Wees geduldig en houd stand’. Dat geldt voor al het werk dat hij voor zowel Den Haag als voor landelijke organisaties deed en doet.   Greet Kappers  

De Haagse Gemeenschap van Kerken Bij de oecumenische Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) zijn meer dan 22 Haagse kerkgemeenschappen aangesloten, die zich met elkaar willen inzetten voor een rechtvaardige wereld. Zij willen dienstbaar zijn aan het leven van alle mensen op het gebied van aarde, leefwereld en werk, de sleutels voor een gelukkig en zinvol leven. De gemeenschap is een ‘vriendschap tussen broeders en zusters die boven theologische verschillen staat’, aldus Van der Helm. Info: oecumenedenhaag.nl

  ‘Ik droom ervan dat kerken de stem kunnen zijn van mensen die verstandig nadenken en grote waarden vertegenwoordigen.’

(foto: Matthijs Termeer)