Te gast bij de kerk Al Abrigo del Altísimo

0
285

‘De halleluja’s zijn niet van de lucht’

Voor migrantenkerken is het niet altijd gemakkelijk om een geschikte ruimte te vinden voor hun vieringen en activiteiten. Dat geldt ook voor de evangelische kerk Al Abrigo del Altísimo. Het gebrek aan een eigen ruimte weerhoudt de gemeenschap echter niet van een viering waar het enthousiasme en de overtuiging vanaf spatten.  

Van de zestig à zeventig mensen waaruit de kerkgemeenschap Al Abrigo del Altísimo (‘in de schuilplaats van de Allerhoogste’) bestaat, is deze zondagochtend ongeveer de helft aanwezig. Er wordt vol overtuiging gezongen en daarbij ritmisch in de handen geklapt. De preek gaat erover dat alle aanwezigen een voorbeeld moeten zijn voor anderen, onder meer door de blijde boodschap van het christelijk geloof te verkondigen aan iedereen die het wil horen. ‘Alles is gericht op leven naar en getuige zijn van Gods Koninkrijk’, zegt pastor Nelson Lacroes.

  Zondagsschool De mensen lijken elkaar goed te kennen en er is een hartelijke, verwelkomende sfeer. Gemeenteleden komen niet alleen uit Den Haag, maar uit de hele regio. Hun geografische achtergrond ligt in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Via koptelefoons wordt de preek vertaald in het Spaans voor degenen die het Nederlands onvoldoende begrijpen. Het is een vrij jonge gemeente die hun ‘zondagsschool’, zoals zij het zelf noemen, wekelijks houdt in buurthuis de Kronkel aan het Westeinde. De preek, die een uur duurt, wordt rijkelijk gelardeerd met de enthousiaste uitingen van de gelovigen. De halleluja’s, amens en getuigenissen in het Spaans zijn niet van de lucht, maar er is ook zacht instemmend gemompel te horen. De opdracht aan de gemeente is duidelijk: zoek eerst en vooral het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Hoe meer we ons zorgen maken over ons dagelijks leven, hoe meer kans we lopen uit het oog te verliezen wat het evangelie ons brengt.  

Zoektocht naar eigen ruimte

Uit onderzoeken blijkt dat de gemeente Den Haag dankzij de migrantenkerken jaarlijks miljoenen euro’s bespaart, door alle (sociale) activiteiten die deze kerken organiseren. Daar levert deze kerkgemeenschap ook zeker een bijdrage aan. Naast de bijeenkomst op zondagochtend is er elke woensdag een bidstond en elke vrijdag Bijbelstudie. Ook zijn er regelmatig aparte bijeenkomsten voor jongeren en voor kinderen. Daarnaast zijn er lezingen en workshops over allerlei onderwerpen zoals opvoeding, budgettering, gezondheid, voeding, schoolkeuze en opleiding, ouderen en mantelzorg. Een praktisch probleem hierbij is het vinden van onderdak hiervoor. Net als ongeveer 45 andere internationale kerkgemeenschappen in Den Haag is Al Abrigo del Altísimo naarstig op zoek naar een eigen ruimte voor alle bijeenkomsten. Het zou geen probleem zijn als die ruimte gedeeld moet worden met andere groepen, maar het is belangrijk één plek te hebben voor alle activiteiten, waar mensen bij elkaar kunnen komen en waar ze zich thuis voelen. Nu wordt er gebruikgemaakt van in totaal wel vijf verschillende locaties. Het is elke maand een flinke puzzel, ook financieel, om de planning rond te krijgen.  

‘Het is belangrijk één plek te hebben voor de activiteiten’

Al Abrigo del Altísimo is aangesloten bij HUB-Geloof in Den Haag, een netwerkorganisatie van internationale en migrantenkerken. Dit is een initiatief van Mara, levensbeschouwelijke instelling voor maatschappelijk activeringswerk, in samenwerking met Stek, de uitvoeringsorganisatie van de Protestantse Diaconie. Ook bij HUB is huisvesting van de verschillende kerken een urgent en terugkerend onderwerp van gesprek. Pastor Lacroes noemt het palet van de migrantenkerken zeer divers en zegt blij te zijn met de samenwerking. ‘We versterken elkaar en uiteindelijk hebben we allemaal dezelfde missie.’  

Jolly van der Velden  

 

Migrantenkerken die op zoek zijn naar huisvesting worden uitgenodigd zich te melden via hub@maraprojecten.nl, evenals aanbieders van beschikbare ruimtes. HUB brengt vraag en aanbod bij elkaar door het rondsturen van een huisvestingsmailing met het actuele aanbod naar kerken die op zoek zijn. Informatie over HUB: hub-denhaag.nl

Bij de foto: De preek wordt rijkelijk gelardeerd met de enthousiaste uitingen van de gelovigen. (fotografie:  Jolly van der Velden)