Cursus Hebreeuws

01/10/2021 om 00:00 uur

Locatie
Bosbeskapel


Al jaren geeft theoloog en predikant Martin Koster lessen in het Bijbels Hebreeuws, de Alef-cursus. Die begint weer in september. Over de opzet zegt Koster: ‘We beginnen met het leren herkennen van de tweeëntwintig Hebreeuwse letters. Die vertellen elk hun verhaal, wat ik verduidelijk met beeldmateriaal. Gaandeweg leren we de letters lezen en schrijven. Aan het eind ben je redelijk in staat om eenvoudige woorden hardop te lezen en bezit je een kleine woordenschat. Deelnemers mogen in de loop van de cursus een Bijbelvers aanreiken, dat we dan bestuderen in de oorspronkelijke taal.’ De bijeenkomsten zijn eens in de veertien dagen op een nader overeen te komen begindatum en tijdstip.

Opgave (uiterlijk 1 oktober): 070 406 58 71; m.koster@kpnplanet.nl. S.v.p. aangeven welke dagdelen de voorkeur hebben. Bosbeskapel, Bosbesstraat 5.

Terug naar de agenda