De neoliberale droom

07/10/2021 om 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Duinzichtkerk


Medio 2020 verscheen het boek ‘Ruw ontwaken uit een neoliberale droom en de eigenheid van het Europese Continent’ van Gabriël van den Brink. Hierin geeft Van den Brink een verklaring voor de opkomst en invloed van het huidige neoliberale denken op de westerse politiek en samenleving. Tevens schetst hij de problematische gevolgen van dit denken voor onze samenleving. Tegen de achtergrond van dit boek geven Gabriël van den Brink en Esther-Mirjam Sent hun visie op de wenselijkheid van een afscheid van dit neoliberale denken en spreken zij o.l.v. Hans Opschoor, over de mogelijkheden en ‘uitwegen’ daartoe.
Organisatie: DEZINNEN. Donderdag 7 oktober, van 20.00 – 22.00u. Duinzichtkerk, Van Hogenhoucklaan 89. Toegang: vrije gift

Terug naar de agenda