Diverse vieringen en activiteiten in de Vredesweek

  0
  148

  17/09/2022 - 24/09/2022 om 00:00 uur


  Van 18 tot en met 25 september is het in Nederland Vredesweek. Het is een week waarin aandacht gevraagd wordt voor situaties waarin de vrede ver te zoeken is en waarin we bidden om vrede en recht voor iedereen. Dit jaar staat de Vredesweek in het teken van Generatie Vrede: de generatie die burgers verenigt die in actie komen voor vrede – dwars door alle verschillen van huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maakt over hún toekomst. In Den Haag zijn er verschillende vredesvieringen. De week wordt afgesloten met de Walk of Peace.

  Vredesvieringen

  Zondag 18 september
  Jongerenviering met medewerking van jongerenkoor PaMa. Jong en oud worden uitgenodigd om tijdens de viering stil te staan bij de vraag wat vrede betekent, en hoe we vrede kunnen realiseren en behouden.
  H. Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233. Aanvang 11 u.

  Zondag 18 september
  De Bergkerk en de gemeenschap van de Titus Brandsmakerk houden een oecumenische vredesviering met pastoraal werker Duncan Wielzen en ds. Martine Nijveld. Met zang van de cantorij van de Bergkerk en het Titus Brandsmakoor.
  Bergkerk, Daal en Bergselaan 50 A. Aanvang 10 u.

  Zondag 18 september
  Gezamenlijke vredesviering van de Doopsgezinde kerk, de Ecclesia Den Haag en de Haagse Dominicus. De drie voorgangers, Marijn Vermet, Einar Sies en Henk Baars becommentariëren elk vanuit eigen invalshoek de teksten ‘Hebt uw vijanden lief’ en ‘Keer de andere wang toe’. Met zang van het koor van de Haagse Dominicus.
  Doopsgezinde Kerk, Paleisstraat 8. Aanvang 10.30 u.

  Dinsdag 20 september
  Vredesviering van de gezamenlijke Scheveningse kerken. Er is muziek van de Oekraïense zangeres Nataliia Cioban en van het koor Laus Deo onder leiding van Patrick Hopper. Vanuit alle deelnemende kerken zal een van de aanwezigen een vredeskaars ontsteken die meegaat naar de eigen kerk. Na afloop van de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken.
  De deelnemende kerken zijn: H. Antonius Abtkerk, Bethelkerk, Ichthuskerk, Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, Oude Kerk en Prinses Julianakerk.
  Oude Kerk, Keizerstraat 8. De viering begint om 19.30 u. en duurt tot ongeveer 20.15 u.

  Donderdag 22 september
  Oecumenische gebedsdienst met de christelijke kerken uit Haagse Hout rond het thema vrede, met medewerking van het Driekoningenkoor. Er worden kaarsen ontstoken die als vredeslicht in de kerken mogen branden.
  St. Paschalis Baylonkerk, Wassenaarseweg 53. Aanvang 19.30 u.

  Vrijdag 23 september
  De Scheveningse kerken organiseren deelname aan het Coventry-gebed dat op vrijdag 23 september om 13.15 uur gehouden wordt op het Vredesplein voor de H. Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat 65A. Men sluit hiermee aan bij het Coventry-gebed dat in veel steden van Europa op vrijdag wordt gebeden. Het verbindt de steden waar ooit kerken door bombardementen zijn verwoest, zoals in Den Haag op 3 maart 1945. Deelnemers uit Scheveningen wandelen om 12.30 uur vanaf de H. Antonius Abtkerk, Scheveningseweg 233, gezamenlijk naar de Parkstraat. Leiding van de wandeling is in handen van Rien de Jonge. Info: jonge43@outlook.com.

  Zondag 25 september
  De Abdijkerk en de gemeenschap van Maria van Eik en Duinen houden een oecumenische vredesviering met ds. Adrie Sterrenburg en diaken Paul Kuhlmann.
  Abdijkerk, Willem III straat 40. Aanvang 10.00 uur.

  Walk of Peace
  De Vredesweek wordt in Den Haag afgesloten met een Walk of Peace. De wandeling is bedoeld om te ervaren dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar kunnen oplopen. Tijdens de Walk of Peace staan we stil bij de ontwikkelingen in de wereld, zoals de onzekerheid die de oorlog in Oekraïne met zich meebrengt en andere oplaaiende conflicten in de wereld.
  Organisatie: PAX, de Raad van Kerken, de Haagse Gemeenschap van Kerken, het Apostolisch Genootschap, het Haags Vredes Initiatief en een aantal lokale partners.
  Zo. 25. 12.30 u. Verzamelen bij het Vredespaleis, Carnegieplein 2. Meehelpen met de organisatie? Stuur dan een mail naar g.dewijer@paxforpeace

  Terug naar de agenda