Gospel op Scheveningen

16/06/2019 om 13:00 uur

Locatie
2de binnenhaven


De zondag na Vlaggetjesdag is er ‘Gospel aan de haven’, een viering om uit volle borst gospelliederen mee te zingen. Dit jaar met Black Gospel Groep G-roots. Het thema is ‘gezien worden’: alle kerken mogen een stand inrichten op het plein voor het podium. De christelijke viering is een initiatief van Stichting Vlaggetjesdag Scheveningen: ‘Het geloof is van oudsher aan Scheveningen en de visserij verbonden.’

Terug naar de agenda