Kerken en vluchtelingen: werkdag in Amersfoort

  0
  127

  20/11/2021 om 10:00 - 16:00 uur

  Locatie
  Bergkerk


  Welke ruimte hebben wij over voor mensen in nood? Waar is de barmhartige rek in onze systemen? Welke randen en marges kunnen wij veiligstellen voor mensen zonder papieren? Doel van de dag is: de situatie van rechteloze vluchtelingen onder de aandacht te brengen. Wie zijn deze mensen? wat zijn de ervaringen van kerken die hen voor korte of langere tijd opvangen?

  Wie zijn rechteloze vluchtelingen?
  Rechteloze vluchtelingen zijn afgewezen asielzoekers of asielzoekers waarvan het asielverzoek niet in behandeling is genomen omdat een ander EU-land verantwoordelijk is. Na de afwijzing van het asielverzoek moet de asielzoeker het opvangcentrum verlaten en is hij dakloos en zonder rechten.

  Waarom gaan ze niet weg?
  Niet altijd zullen afgewezen asielzoekers uit Nederland vertrekken. Daarvoor zijn verschillende redenen. Bijvoorbeeld is de asielzoeker het niet eens met de uitkomst van de asielprocedure, of er zijn nieuwe omstandigheden die niet zijn meegenomen. Asielzoekers zijn het ook vaak niet eens met het besluit dat een ander EU-land voor de afhandeling van het asielverzoek verantwoordelijk is, omdat de asielzoeker daar bijvoorbeeld eerder slechte ervaringen had of familie heeft in Nederland.

  Sprekers:
  Linda Polman, onderzoeksjournaliste, schreef onder meer het boek De crisiskaravaan over de internationale humanitaire
  hulpindustrie.
  Derk Stegeman is predikant en directeur van Stek Den Haag. Landelijke bekendheid kreeg hij als organisator en woordvoerder van het kerkasiel, dat van oktober 2018 tot eind januari 2019 in buurt-en- kerkhuis Bethel in Den Haag werd gehouden.

  Toegang is gratis en voor een lunch wordt gezorgd. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. U kunt uw bijdrage overmaken naar
  IBAN NL46 INGB 0000 3221 05, t.n.v. Raad van Kerken in Nederland o.v.v. ‘Werkdag Vluchtelingen’.

  Voor meer informatie en een uitgebreid programma van de dag: raadvankerken.nl

  Terug naar de agenda