Lezing met Br. John Martin Sahajananda OSB uit Zuid-India

28/08/2019 om 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Christus Triumfatorkerk


Lezing met thema: de zaligspreking ‘Gelukkig wie arm van geest zijn, want voor hen is het Koninkrijk der hemelen’. Sprekers:
Brother John Martin Sahajananda, abt van de Benedictijner gemeenschap Shantivanam in Zuid-India. Deze ashram (klooster) is gewijd aan de interreligieuze dialoog, in het bijzonder die tussen christendom en hindoeïsme. Vanuit de hele wereld bezoeken mensen het klooster.
Brother John Martin reist met regelmaat op uitnodiging naar Europa om zijn lezingen te geven. De vereniging Meditatie vanuit de Christelijke Traditie heeft hem al meerdere keren mogen ontvangen.
John Martin Sahajananda, een geboren Indiër (zijn vader was katholiek catecheet en zijn moeder was van oorsprong hindoe) die in staat  is een duidelijk verband te leggen tussen de Advaita en de christelijke traditie, en tegelijk deze op heldere wijze van elkaar te onderscheiden.
In het kader van zijn theologiestudie in het St. Peter’s Seminary in Bangalore heeft brother John Martin een vergelijkend onderzoek gedaan naar het werk van Meister Eckhart, Dominicaan (1260-1328) en de Indiase Advaita-filosoof Sankara (788-820). Hij is auteur van een groot aantal boeken.

Terug naar de agenda