Mystiek in de Advents-psalmen

  0
  191

  24/11/2021 om 14:30 - 16:00 uur

  Locatie
  Antonius Abtkerk


  We leven in de donkere dagen voor Kerstmis. Soms is het ook donker in onze gedachten: om wat wegging uit ons leven, om hoe hard het in de wereld toegaat. Ons bestaan is kwetsbaar en vol dreiging. Moedeloos en machteloos kun je je voelen. Komt het ooit goed?
  We zoeken naar iets dat ons licht geeft, woorden van hoop, beelden van vrede, ondanks alles. Dichters kunnen dat: Schilderen met taal die hoop geeft en het hart verlicht.

  De Psalmen zijn daar uitgesproken voorbeelden van. Ook al zijn ze ruim 2500 jaar geleden geschreven en komen ze uit een zeer oude cultuur: in wezen verwoorden ze de gevoelens van mensen van alle tijden.
  Verbijstering, verwondering, boosheid, hopeloosheid, kleinheid, maar ook verlangen, hoop, dankbaarheid, eerbied en ontzag.
  In allerlei toonaarden zijn ze opgeschreven en voor God gebracht. Hoe twijfelend en zoekend soms ook.

  De ervaring van de schrijvers was, dat het dan kan gebeuren, dat je uit je eigen kleinheid getild wordt, en iets van de aanwezigheid van God ervaart. Iets van het geheim achter de dingen, de diepste bron van ons bestaan, de spirituele kracht waardoor wij leven. Het is een moment waarop je als het ware even door God wordt aangeraakt. En dat geheim, die bron, die kracht kunnen wij ook nu nog ervaren, door een psalm aandachtig te lezen, te zingen of te beluisteren. Een mooie spirituele voorbereiding op het Kerstfeest!

  Opgave vooraf is noodzakelijk: secretariaat van de Antonius Abt gemeenschap: tel. 070-351742 of per email: antoniusabt@rkdenhaag.nl
  De lezing wordt gehouden in de Ontmoetingsruimte van de kerk waar 1 1/2 meter afstand kan worden gehouden. Omdat het koud kan zijn in de kerk adviseren we u om warme kleding aan te trekken. Koffie en thee wordt niet geschonken, wanneer u wat wilt drinken kunt u dat zelf meenemen.

  Terug naar de agenda