Online: lezing br. Marie Thomas ‘Zalig de Barmhartigen’

21/04/2020 om Hele dag uur


De broeders van Sint Jan (Oude Molstraat 35) verzorgen onlinelezingen in coronatijd.
Broeder Marie Thomas vertelt over de uitspraak ‘Zalig de Barmhartigen’. Het is een van de acht zaligheden of zaligsprekingen (Makarismen), die Jezus doet in zijn Bergrede in het Evangelie volgens Matteüs. Deze toespraak markeert het begin van Jezus’ openbare prediking en geeft een samenvatting van zijn boodschap.

Marie Thomas zegt: ‘We mogen paus Franciscus dankbaar zijn dat hij deze woorden en daarmee de zaak van de barmhartigheid weer centraal stelde met zijn pleidooi om 2016 te maken tot het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Hij deed dat, omdat hij, toen er een enorme vluchtelingenstroom over de Middellandse Zee naar Europa op gang kwam, grote zorgen had over de manier waarop er in Europa werd gereageerd. Het was duidelijk, de paus vond dat op deze situatie alleen het woord ‘barmhartigheid’ paste. Is dit begrip ook voor ons actueel? Is dit begrip ook voor ons actueel…in de context van de coronacrisis?

Voor deelname, klik hier.

De Broeders van Sint Jan kunnen in hun onderhoud voorzien mede dank zij uw giften. U bent daarom altijd heel welkom een gift aan de broeders te doen (namelijk ook nu omdat het Gastenhuis bij hun gesloten is). U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL48 INGB 0001 7235 25 t.n.v. Broeders van Sint Jan.

Terug naar de agenda