Preek van de Leek: Hugo de Jonge

24/11/2019 om 17:00 uur

Locatie
Kloosterkerk


Twee bekendheden houden in de Kloosterkerk een ‘lekenpreek’. Liesbeth Zegveld is advocaat en hoogleraar. Ze staat in het bijzonder oorlogsslachtoffers bij: haar specialisatie is aansprakelijkheid voor mensenrechtenschendingen. Zegveld ontving blijken van waardering van verscheidene gerechtelijke en maatschappelijke instanties. Hugo de Jonge is minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en vicepremier. Daarvoor werkte hij als leerkracht in het basisonderwijs.
Zo. 17 (Liesbeth Zegveld) en 24 (Hugo de Jonge) nov.

Terug naar de agenda