Soep in de veertigdagentijd

28/03/2020 om 18:00 - 19:00 uur

Locatie
H.Pastoor van Ars kerk


Soepmaaltijd in het kader van de vastentijd. Vrijwillige bijdrage; opbrengst naar het jaarlijkse vastenproject. Opgave: pastoorvanars@p4ev.nl.

Terug naar de agenda