Symposium over gender en religie

16/11/2019 om 09:30 uur

Locatie
International Institute of Social Studies


Dialoogcentrum Initiatives of Change en twee organisaties voor het studentenpastoraat houden een symposium over ‘Gender, spiritualiteit en religie’. Centraal staat de vraag hoe binnen en tussen religieuze groepen gediscussieerd wordt over traditionele en moderne visies op gender en seksuele oriëntaties. In hoeverre zijn er stereotype beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid? Hoe wordt gedacht over feminisme en bijvoorbeeld homo- of transseksualiteit? Anne Dijk, oprichter van het Fahm Institute (voor betere beeldvorming over de islam), houdt een openingstoespraak. Dijk onderzoekt als islamoloog hoe je de islamitische rechtspraak, bekend als Sharia, kunt herinterpreteren en mogelijk kunt harmoniseren met moderne opvattingen over gender. Daarnaast vertellen aanhangers van verscheidene religies over hun persoonlijke ervaring met en visie op de hoofdthema’s. Aan dialoogtafels kunnen deelnemers daarover met elkaar in gesprek. Als afsluiting is er een muzikale voorstelling. Voor kinderen (4-12 jaar) een speciaal programma. Opgave: iofc.nl/interfaith-2019.
€ 15 (studenten € 5) incl. lunch, drankjes, hapjes.

Terug naar de agenda