Verdiepingsavond: Mystiek in de paasverhalen van Johannes

02/04/2020 om 20:00 - 22:00 uur

Locatie
Pastorie kerk Antonius Abt


Alle vier de evangelisten schreven over de opstanding van Jezus. Maar de paasverhalen van Johannes hebben een heel eigen, mystiek karakter. Het is veel meer geschreven in de beeldende taal van dichters dan in de directe taal van romanschrijvers. Hij legt eigen accenten. Zo verschijnt Jezus in zijn paasverhaal niet als eerste aan Petrus of een van de andere apostelen, maar aan een vrouw: Maria Magdalena. Zij vervult de hoofdrol. Zij herkent Jezus en krijgt van hem de opdracht om bij de andere leerlingen te getuigen van zijn verrijzenis. Met recht kan zij de ‘apostel der apostelen’ worden genoemd. Een gewaagde stap van Johannes. Dat geldt ook voor het verhaal over de ‘ongelovige Thomas’. Johannes durft hier eerlijk het ongeloof te benoemen dat soms ook in ons leeft. Een laatste gewaagd verhaal is de verschijning van Jezus aan Petrus. Tot drie keer toe vraagt hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief, meer dan de anderen hier?’ Telkens geeft Petrus – de Paus in spe – een ander antwoord. Pas bij het derde antwoord heeft Petrus begrepen wat Jezus in wezen vraagt. We lezen en bespreken telkens een tekstgedeelte, waarbij de inleider enige uitleg geeft.
Inleider: em. pastor John Batist.

Terug naar de agenda